Hyppää sisältöön

Ihmisoikeuskoulutus

Koulutamme ihmisoikeuksista

Ihmisoikeusliitto on ihmisoikeuskoulutuksen uranuurtaja Suomessa. Tarjoamme asiantuntevaa koulutusta perus- ja ihmisoikeuksista, yhdenvertaisuudesta, vähemmistöjen oikeuksista ja sukupuolittuneesta väkivallasta.

Ihmisoikeusliiton asiantuntijat ovat kouluttaneet ihmisoikeuksista muun muassa raja- ja tulliviranomaisia, poliiseja, työsuojeluvaltuutettuja, opettajia, tuomareita, terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisia, eri alojen opiskelijoita sekä muiden järjestöjen työntekijöitä.

Olemme kouluttaneet valtakunnallisesti yli 1000 nuorisotyöntekijää ihmisoikeuksista. Vuodesta 2020 alkaen Ihmisoikeusliitto toteuttaa ihmisoikeuskoulutusta myös urheilun eri toimijoiden kuten urheilun lajiliittojen ja katto-organisaatioiden parissa.

Ihmisoikeusliitto ylläpitää Ihmisoikeudet.net -sivustoa, jolle on kerätty perustiedot ihmisoikeuksista. Sivustolta löytyy tietoa ihmisoikeuksien historiasta, keskeisistä oikeuksista sekä ihmisoikeussopimuksista ja niiden valvontamekanismeista. Opetusmateriaaliosiosta löytyy valmiita tehtäviä ja harjoituksia oppitunneille ja nuorten kanssa tehtäviksi.

Tilaa koulutus!

Ihmisoikeusliitto toteuttaa tilauskoulutuksia eri kohderyhmille. Koulutusten sisältö, kesto ja hinta räätälöidään tapauskohtaisesti.

Ihmisoikeuksien perusteiden lisäksi koulutuksessa voidaan syventyä johonkin teemaan kuten syrjintään, yhdenvertaisuuden edistämiseen, sukupuolittuneeseen väkivaltaan tai vihapuheeseen. Koulutuksen tarkka sisältö, muoto ja pituus sovitaan kohderyhmän mukaan. Koulutus voi olla lyhyt puheenvuoro, pidempi luento, työpaja tai koko päivän kokonaisuus.

Jos haluat tilata koulutuksen, ota yhteyttä sähköpostitse: info@ihmisoikeusliitto.fi

koulutus

Mitä on ihmisoikeuskasvatus?

Ihmisoikeuskasvatusta on kaikki sellainen koulutus, kasvatus ja tiedotus, joka tähtää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien maailmanlaajuiseen kunnioitukseen. Ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta on keskeistä, että mahdollisimman moni oppii jo lapsena, mitä ihmisoikeudet ovat.

Ihmisoikeuskasvatusta on tehtävä laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla. Sen on oltava jatkuvaa ja systemaattista: ihmisoikeudet tulee tehdä näkyviksi arjen toiminnoissa, ei vain juhlapuheissa ja toimintaohjelmien kirjauksissa. Viranomaisten tehtävä on varmistaa, että ihmisoikeudet sisältyvät opetusohjelmiin eri koulutustasoilla ja eri ammattiryhmien koulutukseen.

Suomessa ihmisoikeuskasvatus sisältyy aiempaa vahvemmin vuonna 2016 voimaan tulleisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä vuonna 2021 myös lukion opetussuunnitelman perusteisiin.

Lue lisää ihmisoikeuskasvatuksesta Ihmisoikeudet.net-sivustoltamme.

Henkilökuntamme

Lisätietoja

Heli Markkula

Vaikuttamistyön päällikkö / Head of Advocacy


Yleinen ihmisoikeuspolitiikka sekä taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet

+358 44 7389120 heli.markkula(a)ihmisoikeusliitto.fi

Aija Salo

Ihmisoikeuksien asiantuntija / Human Rights Adviser


+358 44 742 0404 aija.salo(a)ihmisoikeusliitto.fi

Eeva Tupi

Ihmisoikeuksien asiantuntija / Human Rights Adviser


+358 44 742 0408 (vain tekstiviesti tai WhatsApp) eeva.tupi(a)ihmisoikeusliitto.fi

Johanna Latvala

Sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn päällikkö / Manager, gender-based violence


Tyttöjen sukuelinten silpominen ja nk. kunniaan liittyvä väkivalta, seksuaali- ja lisääntymisoikeudet, vaikuttaminen, koulutuspyynnöt

+358 44 7061447 johanna.latvala(a)ihmisoikeusliitto.fi

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Ole kanssamme ihmisoikeuksien puolella ja tue sitkeää työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille!

Tee lahjoitus