Hyppää sisältöön

Ihmisoikeuskoulutus

Koulutamme ihmisoikeuksista

Ihmisoikeusliitto on ihmisoikeuskoulutuksen uranuurtaja Suomessa. Tarjoamme asiantuntevaa koulutusta perus- ja ihmisoikeuksista, yhdenvertaisuudesta, vähemmistöjen oikeuksista ja sukupuolittuneesta väkivallasta.

Ihmisoikeusliiton asiantuntijat ovat kouluttaneet ihmisoikeuksista muun muassa raja- ja tulliviranomaisia, poliiseja, työsuojeluvaltuutettuja, opettajia, tuomareita, terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisia, eri alojen opiskelijoita sekä muiden järjestöjen työntekijöitä.

Ihmisoikeudet haltuun urheilussa ja Älä riko urheilua -kampanja

Ihmisoikeusliiton vuonna 2019 alkaneen Ihmisoikeudet haltuun urheilussa –hankkeen tavoitteena on lisätä urheilun toimijoiden tietoa ihmisoikeuksista ja valmiutta edistää ihmisoikeuksia omassa toiminnassaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke toteutetaan yhteistyössä urheilussa toimivien järjestöjen kanssa, mukana ovat Suomen olympiakomitea, Suomen urheilun eettinen keskus, Suomen paralympiakomitea, lajiliitoista muun muassa Suomen urheiluliitto ja Suomen palloliitto sekä esimerkiksi Seta, Monaliiku ja muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

Hankkeessa tarjotaan koulutusta ihmisoikeuksien perusteista urheilujärjestöille ja syvennytään urheilussa esille nouseviin ihmisoikeusteemoihin. Ihmisoikeusliiton järjestämässä Ihmisoikeudet urheilussa -webinaarissa puhujina oli laaja joukko ihmisoikeuksista puhuneita urheilijoita, urheilun vastuutahoja ja ihmisoikeuksien asiantuntijoita 31.5.2021. Lue lisää webinaarista.

Älä riko urheilua -kampanja käynnistyi marraskuussa 2021. Kampanjan viesti on, että ihmisoikeudet kuuluvat urheilun ytimeen. Ihmisoikeusongelmia on sekä urheilun rakenteissa että tavallisissa arjen tilanteissa. Kampanja rohkaisee ja herättelee urheilun toimijoita, faneja ja suurta yleisöä entistä parempaan urheilumaailmaan, jossa kaikki voivat urheilla turvallisesti ja omana itsenään. Lue lisää Älä riko urheilua -kampanjasivuilta.

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä

Ihmisoikeusliiton Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä -hankkeessa 2016-2022 koulutettiin nuorisotyöntekijöitä ihmisoikeuksista. Hankkeen tavoitteena oli lisätä nuorisotyöntekijöiden perusosaamista ihmisoikeuksista, herättää nuorisotyöntekijät pohtimaan ihmisoikeusnäkökulmaa omaan työhönsä ja tarjota käytännön välineitä ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Koulutuksiin osallistui noin 1600 nuorisotyön ammattilaista eri puolilla Suomea. Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Ihmisoikeudet.net-sivusto

Ihmisoikeusliitto ylläpitää Ihmisoikeudet.net -sivustoa, jolle on kerätty perustiedot ihmisoikeuksista. Sivustolta löytyy tietoa ihmisoikeuksien historiasta, keskeisistä oikeuksista sekä ihmisoikeussopimuksista ja niiden valvontamekanismeista. Opetusmateriaaliosiosta löytyy valmiita tehtäviä ja harjoituksia oppitunneille ja nuorten kanssa tehtäviksi.

Tilaa koulutus!

Ihmisoikeusliitto toteuttaa tilauskoulutuksia eri kohderyhmille. Koulutusten sisältö, kesto ja hinta räätälöidään tapauskohtaisesti.

Ihmisoikeuksien perusteiden lisäksi koulutuksessa voidaan syventyä johonkin teemaan kuten syrjintään, yhdenvertaisuuden edistämiseen tai sukupuolittuneeseen väkivaltaan. Koulutuksen tarkka sisältö, muoto ja pituus sovitaan kohderyhmän mukaan. Koulutus voi olla lyhyt puheenvuoro, pidempi luento, työpaja tai koko päivän kokonaisuus.

Ota yhteyttä sähköpostitse: info@ihmisoikeusliitto.fi

koulutus

Mitä on ihmisoikeuskasvatus?

Ihmisoikeuskasvatusta on kaikki sellainen koulutus, kasvatus ja tiedotus, joka tähtää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien maailmanlaajuiseen kunnioitukseen. Ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta on keskeistä, että mahdollisimman moni oppii jo lapsena, mitä ihmisoikeudet ovat.

Ihmisoikeuskasvatusta on tehtävä laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla. Sen on oltava jatkuvaa ja systemaattista. Viranomaisten tehtävä on varmistaa, että ihmisoikeudet sisältyvät opetusohjelmiin eri koulutustasoilla ja eri ammattiryhmien koulutukseen.

Lue lisää ihmisoikeuskasvatuksesta Ihmisoikeudet.net-sivustoltamme.

Henkilökuntamme

Lisätietoja

Samuel Bashmakov

Ihmisoikeuksien asiantuntija / Human Rights Adviser


+358 44 742 0412 samuel.bashmakov@ihmisoikeusliitto.fi

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus