Hyppää sisältöön

Ihmisoikeuskoulutus

Koulutamme ihmisoikeuksista

Ihmisoikeusliitto on ihmisoikeuskoulutuksen uranuurtaja Suomessa. Tarjoamme asiantuntevaa koulutusta perus- ja ihmisoikeuksista, yhdenvertaisuudesta, vähemmistöjen oikeuksista ja sukupuolittuneesta väkivallasta.

Ihmisoikeusliiton asiantuntijat ovat kouluttaneet ihmisoikeuksista muun muassa raja- ja tulliviranomaisia, poliiseja, työsuojeluvaltuutettuja, opettajia, tuomareita, terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisia, eri alojen opiskelijoita sekä muiden järjestöjen työntekijöitä.

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä

Ihmisoikeusliiton Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä -hankkeessa koulutettiin nuorisotyöntekijöitä ihmisoikeuksista. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorisotyöntekijöiden perusosaamista ihmisoikeuksista, herättää nuorisotyöntekijät pohtimaan ihmisoikeusnäkökulmaa omaan työhönsä ja tarjota käytännön välineitä ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Koulutuksiin on osallistunut noin 1600 nuorisotyön ammattilaista eri puolilla Suomea. Jatkossa työn kärki vaihtuu vaikuttamistyön puolelle.

Hanke toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Ihmisoikeudet haltuun urheilussa

Ihmisoikeusliiton vuonna 2019 alkaneen Ihmisoikeudet haltuun urheilussa –hankkeen tavoitteena on lisätä urheilun toimijoiden tietoa ihmisoikeuksista ja valmiutta edistää ihmisoikeuksia omassa toiminnassaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke toteutetaan yhteistyössä urheilussa toimivien järjestöjen kanssa, mukana ovat Suomen olympiakomitea, Suomen urheilun eettinen keskus, ja Suomen paralympiakomitea, lajiliitoista muun muassa Suomen urheiluliitto ja Suomen palloliitto sekä esimerkiksi Seta, Monaliiku ja muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

Hankkeessa tarjotaan koulutusta ihmisoikeuksien perusteista urheilujärjestöille ja syvennytään urheilussa esille nouseviin ihmisoikeusteemoihin. Ajankohtaisia urheilun ihmisoikeuskysymyksiä voi seurata mm. Ihmisoikeusliiton blogissa.

Ihmisoikeusliiton järjestämässä Ihmisoikeudet urheilussa -webinaarissa puhujina oli laaja joukko ihmisoikeuksista puhuneita urheilijoita, urheilun vastuutahoja ja ihmisoikeuksien asiantuntijoita 31.5.2021. Lue lisää webinaarista.

Lisätietoa koulutuksista sähköpostitse: info@ihmisoikeusliitto.fi

Ihmisoikeudet.net-sivusto

Ihmisoikeusliitto ylläpitää Ihmisoikeudet.net -sivustoa, jolle on kerätty perustiedot ihmisoikeuksista. Sivustolta löytyy tietoa ihmisoikeuksien historiasta, keskeisistä oikeuksista sekä ihmisoikeussopimuksista ja niiden valvontamekanismeista. Opetusmateriaaliosiosta löytyy valmiita tehtäviä ja harjoituksia oppitunneille ja nuorten kanssa tehtäviksi.

Tilaa koulutus!

Ihmisoikeusliitto toteuttaa tilauskoulutuksia eri kohderyhmille. Koulutusten sisältö, kesto ja hinta räätälöidään tapauskohtaisesti.

Ihmisoikeuksien perusteiden lisäksi koulutuksessa voidaan syventyä johonkin teemaan kuten syrjintään, yhdenvertaisuuden edistämiseen, sukupuolittuneeseen väkivaltaan tai vihapuheeseen. Koulutuksen tarkka sisältö, muoto ja pituus sovitaan kohderyhmän mukaan. Koulutus voi olla lyhyt puheenvuoro, pidempi luento, työpaja tai koko päivän kokonaisuus.

Jos haluat tilata koulutuksen, ota yhteyttä sähköpostitse: info@ihmisoikeusliitto.fi

koulutus

Mitä on ihmisoikeuskasvatus?

Ihmisoikeuskasvatusta on kaikki sellainen koulutus, kasvatus ja tiedotus, joka tähtää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien maailmanlaajuiseen kunnioitukseen. Ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta on keskeistä, että mahdollisimman moni oppii jo lapsena, mitä ihmisoikeudet ovat.

Ihmisoikeuskasvatusta on tehtävä laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla. Sen on oltava jatkuvaa ja systemaattista: ihmisoikeudet tulee tehdä näkyviksi arjen toiminnoissa, ei vain juhlapuheissa ja toimintaohjelmien kirjauksissa. Viranomaisten tehtävä on varmistaa, että ihmisoikeudet sisältyvät opetusohjelmiin eri koulutustasoilla ja eri ammattiryhmien koulutukseen.

Suomessa ihmisoikeuskasvatus sisältyy aiempaa vahvemmin sekä vuonna 2016 voimaan tulleisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin että lukion uusiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Lue lisää ihmisoikeuskasvatuksesta Ihmisoikeudet.net-sivustoltamme.

Henkilökuntamme

Lisätietoja

Aija Salo

Ihmisoikeuksien asiantuntija / Human Rights Adviser


+358 44 742 0404 aija.salo@ihmisoikeusliitto.fi

Heta Hölttä

Ihmisoikeuksien asiantuntija / Human Rights Adviser


+358 44 742 0402 heta.holtta@ihmisoikeusliitto.fi

Samuel Bashmakov

Ihmisoikeuksien asiantuntija / Human Rights Adviser


+358 44 742 0412 samuel.bashmakov@ihmisoikeusliitto.fi

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus