Hyppää sisältöön

Paperittomien terveydenhuollon turvaaminen kannattaa myös taloudellisesti

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tänään julkaistu tutkimus osoittaa, että EU:n jäsenmaat pystyisivät säästämään terveydenhuollon kustannuksissa, mikäli paperittomille siirtolaisille turvattaisiin pääsy terveyspalveluiden piiriin ajoissa.

Ruotsissa, Saksassa ja Kreikassa toteutetussa tutkimuksessa verrattiin säännöllisten terveystarkastusten ja kiireettömän, oikea-aikaisen hoidon kustannuksia kiireellisestä hoidosta syntyviin kustannuksiin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kustannusvaikutuksia kahden kansanterveydellisesti merkittävän terveyskysymyksen, verenpaineen sekä raskaudenaikaisen terveyden, osalta. Tutkimuksessa kysyttiin, millaisia taloudellisia vaikutuksia on paperittomien ihmisten hoidon lykkäämisellä siihen asti, että tilanteen vakavuus vaatii jo kiireellistä päivystyshoitoa.

Tutkimus perustuu taloudelliseen malliin, jossa verrattiin vaihtoehtoisia hoitopolkuja ja niiden varrella syntyviä kustannuksia. Usealla eri metodilla toteutettu tutkimus perustuu varovaiseen arvioon saavutettavista kustannussäästöistä.

Tutkimuksessa todettiin esimerkiksi, että turvaamalla paperittomille siirtolaisille raskaudenajan terveyspalvelut voitaisiin kahden vuoden kuluessa säästää Kreikassa ja Saksassa 48 prosenttia ja Ruotsissa jopa 69 prosenttia nykykustannuksista. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti alhaisen syntymäpainon kustannusvaikutuksia. Suuria kustannuksia syntyy muun muassa keskosten pitkäkestoisesta sairaalahoidosta. Alhainen syntymäpaino lisää myös mm. aivovaurioiden ja näkövammojen riskiä. Alhaista syntymäpainoa voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti raskaudenajan seurannalla ja hoidolla.

Paperittomien terveyspalvelujen turvaamisessa on kyse perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ja kansanterveyden edistämisestä. Valtioilla on kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista nouseva velvollisuus taata riittävät palvelut riippumatta ihmisten statuksesta. ”On EU-maiden, myös Suomen, velvollisuus turvata myös paperittomien ihmisten oikeus terveyteen. Tuore tutkimus osoittaa, että sen lisäksi paperittomien terveydenhuollon turvaamisella voidaan saavuttaa kustannussäästöjä”, sanoo Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila.

Paperittomille siirtolaisille tarjolla olevissa terveyspalveluissa on tällä hetkellä suuria eroja EU-maiden välillä. Perusoikeusviraston tutkimus tuo tärkeää uutta tietoa EU:n jäsenmaissa käytävään keskusteluun paperittomien terveydenhuollon järjestämisestä, jossa on vedottu erityisesti kustannusvaikutuksiin. Tutkimustulokset ovat erityisen ajankohtaisia tilanteessa, jossa monet jäsenvaltiot pyrkivät säästämään terveydenhuollon kustannuksissa.

Ihmisoikeusliitto toimii EU:n perusoikeusviraston yhteyskeskuksena Suomessa ja tekee vaikuttamistyötä paperittomien terveydellisten oikeuksien puolesta.

Linkki tutkimukseen: Cost of exclusion from healthcare – The case of migrants in an irregular situation

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus