Hyppää sisältöön

Translakiuudistus

Nykyisen translain asettamat ehdot juridisen sukupuolen vahvistamiselle loukkaavat perus- ja ihmisoikeuksia usealla tavalla. Lain uudistaminen on kiireellistä ja välttämätöntä. Uudistamista edellyttävät myös useat kansainväliset ihmisoikeuselimet joko suoraan Suomelle annetuissa suosituksissa tai Suomea sitovissa ratkaisuissaan. Myös kansalliset ihmisoikeuselimet sekä laaja joukko kotimaisia viranomaisia ja kansalaisjärjestöjä kuten lapsiasiavaltuutettu, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Väestöliitto ovat jo vuosia vaatineet translain uudistamista ihmisoikeudet toteuttavaksi, myös lapsen oikeuksien osalta.

Lakiuudistuksella tulee toteuttaa täysimääräisesti henkilön itsemääräämisoikeus sukupuoleensa. Hallituksen esitys edistää tätä jossain määrin ja parantaa siten sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia. Esitys ei valitettavasti kuitenkaan toteuta itsemääräämisoikeutta. Esityksen vakavin epäkohta on alaikäisten jättäminen sukupuolen juridisen vahvistamisen ulkopuolelle.

Translakiuudistuksella erotetaan sukupuolen juridinen vahvistaminen lääketieteellisestä hoitojärjestelmästä. Tämä on erittäin kannatettavaa. Nykyisen lain ehdot lisääntymiskyvyttömyydestä, diagnoosista ja niin kutsutusta tosielämän kokeesta loukkaavat perus- ja ihmisoikeuksia, kuten oikeutta yksityis- ja perhe-elämän suojaan ja oikeutta olla joutumatta kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kohteeksi. Pääsy sukupuoliristiriidan hoitoihin on turvattava niitä tarvitseville ihmisen omista tarpeista käsin ja ilman kytköstä sukupuolen vahvistamisen hallinnolliseen prosessiin.

Ihmisoikeusliitto pitää keskeisenä, että translain ja sen liitelakien uudistus toteutetaan kansainvälisten ja kansallisten ihmisoikeuselinten suosituksia ja ratkaisuja noudattaen sekä asianomaisten henkilöiden eli transihmisiä tai laajemmin sateenkaari-ihmisiä edustavien järjestöjen näkemysten pohjalta.

Alaikäisiä koskevan säätelyn osalta on oleellista kuulla sekä nykyisten translasten ja -nuorten omia kokemuksia ja toiveita että sellaisia henkilöitä, joiden elämään nykyisen translain asettamat ehdot ovat vaikuttaneet heidän ollessaan alaikäisiä.

Ihmisoikeusliitto kirjallinen lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle 18.10.2022 kokonaisuudessaan: Ihmisoikeusliiton kirjallinen lausunto hallituksen esityksestä laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta (pdf)

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus