ihmisoikeuskoulutus, ihmisoikeuskasvatus

Ihmisoikeusliitto tarjoaa asiantuntevaa koulutusta ihmisoikeuksien perusteista, yhdenvertaisuudesta, vähemmistöjen oikeuksista ja sukupuolittuneesta väkivallasta.

Ihmisoikeusliitto on kouluttanut muun muassa työsuojeluvaltuutettuja, raja- ja tulliviranomaisia, nuorisotyöntekijöitä, opettajia, kätilöitä sekä muiden järjestöjen henkilökuntaa. Palaute koulutuksista on ollut erinomaista. Ihmisoikeusliitto on saanut kiitosta muun muassa koulutusten selkeydestä.

Mitä ihmisoikeuskasvatus ja – koulutus on?

Ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta on kaikki sellainen kasvatus, opetus, koulutus ja tiedotus, joka tähtää ihmisoikeuksien maailmanlaajuiseen noudattamiseen ja kunnioittamiseen sekä ihmisoikeusloukkauksien ehkäisemiseen. Ihmisoikeuskoulutus antaa ihmisille tietoja, joiden avulla omia asenteita ja toimintatapoja voi kehittää kohti ihmisoikeusmyönteisempää kulttuuria. Ihmisoikeuskasvatus pitää sisällään opetusta ihmisoikeuksien perustana olevista arvoista, normeista ja mekanismeista. Lisäksi opetuksen tulee tapahtua ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla ja voimaannuttaa yksilöitä ihmisoikeuksien toteuttamiseksi.

Ihmisoikeuskoulutus on Suomessa laajalti järjestöjen vastuulla ja Ihmisoikeusliitto on tärkeä toimija tällä saralla. Ihmisoikeuskoulutus on tärkeä väline asennemuutosten aikaansaamiseksi ja yhdenvertaisen yhteiskunnan saavuttamiksi. Sen tulee saavuttaa kaikenikäiset ihmiset. Viranomisten tehtävä on varmista, että ihmisoikeudet sisältyvät opetusohjelmiin eri koulutustasoilla ja ihmisoikeuksien kannalta erityisen relevanttien ammattiryhmien koulutukseen.

Ihmisoikeudet.net-verkkosivusto

Ihmisoikeudet.net -verkkomateriaaliin on kerätty perustiedot ihmisoikeuksista. Sivustolta löytyy tietoa ihmisoikeuksien historiasta, keskeisistä oikeuksista, ihmisoikeussopimuksista sekä niiden valvontamekanismeista. Oikeuksien toteutumista tarkastellaan ihmisoikeuskasvatukseen teemojen kautta kansainvälisesti ja Suomessa. Sivustolla on myös oma osio opettajille ja nuorisotyöntekijöille. Opetusmateriaalia -osiosta löytyy muun muassa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen  julistus ja sopimuksia, tehtäviä ja toiminnallisia harjoituksia sekä valmista kuva- ja luentomateriaalia oppitunneille.

Johdatus ihmisoikeusajatteluun –verkkokurssi soveltuu opetuskäyttöön yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja vapaan sivistystyön oppilaitoksille tai itseopiskeluun ihmisoikeuksista kiinnostuneille. Kurssin teemat on valittu Suomen ihmisoikeustilannetta ajatellen. Oppimateriaalina verkkokurssilla on taustatekstien lisäksi kirjallisuutta, lehtiartikkeleita, elokuvia sekä nettivideoita. Kurssin materiaalit ovat kaikkien vapaasti käytettävissä.

Kiinnostuitko työstämme? Ihmisoikeusliiton jäsenenä tuet ja edistät ihmisoikeuskoulutusta!
Liity tästä jäseneksi!