ihmisoikeuskoulutus, ihmisoikeuskasvatus

Ihmisoikeusliitto tarjoaa asiantuntevaa koulutusta yhdenvertaisuudesta, vähemmistöjen oikeuksista ja sukupuolittuneesta väkivallasta sekä koulutusta ihmisoikeuksien perusteista.

Ihmisoikeusliitto on kouluttanut muun muassa työsuojeluvaltuutettuja, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen lipuntarkastajia, eri alojen viranomaisia sekä muiden järjestöjen henkilökuntaa. Palaute koulutuksista on ollut hyvää. Ihmisoikeusliitto on saanut kehuja muun muassa koulutusten ihmisläheisyydestä ja selkeydestä.

Mitä ihmisoikeuskasvatus ja – koulutus on?

Ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta on kaikki sellainen kasvatus, opetus, koulutus ja tiedotus, joka tähtää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien maailmanlaajuiseen noudattamiseen ja kunnioittamiseen sekä ihmisoikeusloukkauksien ehkäisemiseen. Ihmisoikeuskoulutus antaa ihmisille tietoja, joiden avulla omia asenteita ja toimintatapoja voi kehittää kohti ihmisoikeusmyönteisempää kulttuuria. Ihmisoikeuskasvatus pitää sisällään opetusta ihmisoikeuksien perustana olevista arvoista, normeista ja mekanismeista. Lisäksi opetuksen tulee tapahtua ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla ja voimaannuttaa yksilöitä ihmisoikeuksien toteuttamiseksi.

Ihmisoikeuskoulutus on Suomessa laajalti järjestöjen vastuulla ja Ihmisoikeusliitto on tärkeä toimija tällä saralla. Ihmisoikeuskoulutus on tärkeä väline asennemuutosten aikaansaamiseksi ja yhdenvertaisen yhteiskunnan saavuttamiksi. Ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen järjestäminen on kuitenkin viranomaisten vastuulla. Sen tulee saavuttaa kaikenikäiset ihmiset. Viranomisten tehtävä on varmista, että ihmisoikeudet sisältyvät opetusohjelmiin eri koulutustasoilla ja ihmisoikeuksien kannalta erityisen relevanttien ammattiryhmien koulutukseen.

Ihmisoikeudet.net

Ihmisoikeudet.net -verkkomateriaaliin on kerätty perustiedot ihmisoikeuksista. Sivustolta löytyy tietoa ihmisoikeuksien historiasta, keskeisistä oikeuksista, ihmisoikeussopimuksista sekä niiden valvontamekanismeista. Oikeuksien toteutumista tarkastellaan globaalikasvatukseen teemojen kautta kansainvälisesti ja Suomessa. Sivustolla on myös oma osio opettajille. Opetusmateriaalia -osiosta löytyy muun muassa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen  julistus ja sopimuksia, tehtäviä ihmisoikeusaktivisteista, toiminnallisia harjoituksia sekä valmista kuva- ja luentomateriaalia oppitunneille.

“Johdatus ihmisoikeusajatteluun” -verkkokurssi soveltuu opetuskäyttöön yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja vapaan sivistystyön oppilaitoksille tai itseopiskeluun ihmisoikeuksista ja järjestötyöstä kiinnostuneille. Kurssin teemat on valittu Suomen ihmisoikeustilannetta ajatellen. Oppimateriaalina verkkokurssilla on taustatekstien lisäksi kirjallisuutta, lehtiartikkeleita, elokuvia sekä nettivideoita. Kurssin materiaalit ovat kaikkien vapaasti käytettävissä.

Kiinnostuitko työstämme? Ihmisoikeusliiton jäsenenä tuet ja edistät ihmisoikeuskoulutusta!
Liity tästä jäseneksi!