Ihmisoikeusliiton seminaarissa 23.11.2017 syvennyttiin yhteen maamme polttavista ihmisoikeuskysymyksistä – saamelaisten oikeuksiin. Katso seminaari nyt tallenteena!

Ihmisoikeusliiton seminaarissa “Tenojoki! Mihin jäivät saamelaisten oikeudet?” pureuduttiin polttavaan kysymykseen Tenojoen kalastussopimuksesta ja saamelaisten, EU:n ainoan alkuperäiskansan, oikeuksiin. Mihin jäi saamelaisten kuulemisvelvollisuus sopimusvalmistelussa? Tai oikeus ylläpitää omaa kulttuuriaan? Miten varmistetaan, ettei sama tapahdu tulevissa hankkeissa saamelaisalueilla?

Mukana keskustelemassa olivat mm. saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie, Tenon kalastaja ja saamelaispoliitikko Aslak Holmberg, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen sekä yksikön johtaja Johanna Suurpää oikeusministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste maa- ja metsätalousministeriöstä, tutkija Heta Heiskanen Tampereen yliopistosta sekä vanhempi tutkija Leena Heinämäki Lapin yliopistosta.

Katso seminaariohjelma (linkki) kokonaisuudessaan.

Seminaarin tiivistelmä suomeksi ja pohjoissaameksi löytyy täältä.

Katso seminaari tallenteena:

 

Katso myös seminaarissa nähty video, jolla Maria Sofia Aikio ja Esko Aikio kertovat, miten Tenojoen kalastussopimus vaikuttaa saamelaisten oikeuteen ylläpitää omaa kulttuuriaan ja miten saamelaisten kuuleminen sivuutettiin sopimusneuvotteluissa.


Lue lisää aiheesta:

Saamelaisnuoret Ihmisoikeusliiton uudessa kuvasarjassa: Millaista on olla saamelainen 2010-luvun Suomessa?


%d bloggers like this: