Hyppää sisältöön

Sosiaaliturvauudistus

Sosiaaliturvauudistuksessa on huomioitava, että ihmisoikeussopimukset velvoittavat valtiota vahvistamaan ihmisten oikeutta sosiaaliturvaan kaikkien käytettävissä olevien voimavarojensa mukaisesti. Kaiken ytimessä on ihmisoikeuksien yhdenvertaisen toteutumisen edistäminen. Sosiaaliturvajärjestelmän on taattava, että jokainen kykenee tyydyttämään perustarpeensa ja osallistumaan elämään yhteiskunnassa muiden rinnalla.

Ihmisoikeusliitto lausui sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistusta valmistelleen komitean välimietinnöstä 23.5.2023.

Ihmisoikeusliitto on huolestunut siitä, että perus- ja ihmisoikeusvelvoitteista nousevat reunaehdot on käsitelty mietinnössä hyvin suppeasti. Toivomme, että tilanne korjaantuu jatkovalmistelussa.

Ihmisoikeusliitto korosti, että

  • sosiaaliturvauudistuksessa on keskityttävä parantamaan niiden ihmisten asemaa, jotka ovat yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa tai nykyisessä järjestelmässä väliinputoajia
  • sosiaaliturvaetuuksien ja -palveluiden ehtojen on oltava kohtuullisia. Vastikkeellisuus ei saa tehdä niistä tosiasiallisesti syrjiviä
  • etuuksien ja palvelujen on oltava saavuttavia. Hakuprosessien vaikeaselkoisuus ja ennakoimattomuus ei saa johtaa niiden alikäyttöön
  • ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää, että uudistus pohjaa huolellisiin ihmisoikeusvaikutusten arviointeihin
  • haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä on kuultava uudistuksessa suoraan sekä järjestöjen kautta
  • perusturvan taso on nostettava Suomen ratifioimien ihmisoikeussopimusten edellyttämälle tasolle. Tähän on luotava pitkän tähtäimen suunnitelma.

Lue Ihmisoikeusliiton lausunto sosiaaliturvauudistuksesta kokonaisuudessaan (pdf).

Lisätietoja:
Anna Salmivaara
asiantuntija, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet
p. +358 44 491 9422
anna.salmivaara@ihmisoikeusliitto.fi

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus