Hyppää sisältöön

Martin Scheinin: Vahvempaa ihmisoikeusnäkökulmaa koronapäätöksentekoon

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori, Ihmisoikeusliiton ainaisjäsen ja entinen puheenjohtaja Martin Scheinin piti Ihmisoikeusliiton vuosikokouksessa esitelmän koronapandemiasta ja ihmisoikeuksista.

Martin Scheinin vertasi koronapandemiaa terrorismin torjuntaan ja totesi molempien nostavan esiin samankaltaisia ristiriitoja.

”On haettava sallittuja rajoituksia, sellaisia, joissa elämän ja terveyden suojaaminen on hyväksyttävä tarkoitusperä niiden toteuttamiselle.”

Puheenvuorossaan Scheinin vaatikin ihmisoikeusajattelun tuomista vahvemmin mukaan koronapäätöksentekoon. Hänen mukaansa korona nostaa esiin monia ihmisoikeusajattelun perusasioita.

”Oikeus elämään ja siitä seuraavat positiiviset toimintavelvoitteet on keskeinen koronan ihmisoikeuskysymys, mutta ei ainoa. Kaikki muutkin ihmisoikeudet pysyvät voimassa, eikä niitä saa loukata.”

Scheinin alleviivasi sitä, että kaikilla koronatoimilla tulee olla juridinen perustelu ja valittujen rajoitusten tulee olla oikeassa suhteessa niillä saavutettavaan hyötyyn nähden.

Kilpailua koronastrategiasta

Scheinin nosti esille myös eri alojen asiantuntijoiden välisen kilpailun siitä, millainen koronastrategia valitaan.

”Epidemiologit johtivat yhteiskunnan sulkemista, talousasiantuntijat johtavat sen avaamista. On iso vaara, että nyt mennään bisnes ja jopa lobbaus edellä: laivayhtiöt, lentoyhtiöt, matkailu, ravintolat, konserttien ja urheilutapahtumien järjestäjät. Aina kun päätetään avata jotakin, lisätään tartuntoja ja ne on kompensoitava jossakin – joko hyväksymällä lisää kuolemia tai olemalla avaamatta jotakin muuta.”

”Nämä ovat ihmisoikeusvalintoja, joissa korostetaan yksilön liikkumisen ja liiketoiminnan vapautta, mutta vaakakupissa on myös toisia oikeuksia.”

Scheinin mainitsi esimerkkinä sen, voiko yökerhojen avaamisesta seurata tartuntojen nousua siinä määrin, että se johtaa jonkin ajan kuluttua koulujen sulkemiseen, jolloin oikeus opetukseen voisi kärsiä.

Ihmisoikeusnäkökulma mukaan strategiatyöhön

Scheinin painotti, että ihmisoikeuksien ja ihmisoikeusasiantuntemuksen on oltava mukana pandemioihin valmistautumisessa – taloustieteilijöiden ja epidemiologien rinnalla. Scheinin peräänkuulutti kansallisen strategiatyöryhmän perustamista.

”Sitä tarvitaan tätä koronaa varten, ja sitä tarvitaan ihmisoikeusperustaiseen varautumiseen tuleviin epidemioihin. Tätä koronaa pahempia tartuntatauteja on suurella todennäköisyydellä tulossa seuraavan vuosikymmenen tai kahden aikana. Ihmisoikeuksien ja ihmisoikeusasiantuntemuksen on oltava mukana niihin valmistautumisessa. Jos valtioneuvosto ei perusta strategiaryhmää, kansalaisyhteiskunnan tulisi koota sellainen eri alojen avarakatseisista asiantuntijoista.”

Martin Scheinin piti esitelmänsä 19.8.2020 Ihmisoikeusliiton kevätkokouksessa, joka siirtyi koronapandemian vuoksi elokuulle. Koska kyseessä oli etäkokous, myös esitelmä pidettiin runsaslukuiselle jäsenistölle etäyhteydellä.

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus