Sivuston ylläpito

Tämän sivuston ylläpitäjä on Ihmisoikeusliitto ry. Ellei toisin ilmaista, kuuluvat kaikki sivustolla esitettävän sisällön tekijänoikeudet Ihmisoikeusliitolle. Sivustolla olevan blogin kirjoitukset eivät edusta Ihmisoikeusliiton virallista kantaa.

Emme ota vastuuta sivustollemme linkitettyjen ulkopuolisten sivujen sisällöstä tai toiminnasta tai näiden sivujen tarjoamista tuotteista tai palveluista.

Selaimen evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, mutta niiden perusteella ei voida päätellä henkilötietoja. Tietoja voidaan käyttää kävijämittaus- ja tutkimustarkoituksiin (Google Analytics), verkkopalvelun kehittämistä varten tai Facebook-konversiopikselöintiin.

 

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste, joka sisältää tukijarekisterin, jäsenrekisterin ja vapaaehtoisrekisterin. Rekisteriseloste on päivitetty 24.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Ihmisoikeusliitto ry
Toinen linja 17
00530 Helsinki
puhelin: 09 4155 2500
e-mail: info@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Anna Ylä-Anttila
p. 0447420406
anna.yla-anttila@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisterin nimi

Ihmisoikeusliiton jäsenrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus Ihmisoikeusliiton jäsentietojen ylläpito. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Ihmisoikeusliiton tekemästä ihmisoikeustyöstä mm. sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Tämän lisäksi rekisteriä käytetään jäsensuhteen hoitoon ja ylläpitoon, varainhankintaan, vapaaehtoistyön koordinointiin sekä organisaation toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Jäsenillä on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastamisen toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän vastaavaan henkilöön tai asiakaspalveluun.

Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Tukijarekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Syntymävuosi
Esimerkiksi kampanjaan liittyvä tai muu lain tarkoittama tunnistetieto
Jäsenmaksutiedot
Tieto mahdollisesta Ihmisoikeusliiton luottamustoimesta
Tiedot mahdollisista markkinointikielloista

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja tukijatiedot saadaan jäsensuhteen syntyessä ja sen aikana jäsenen rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Suhde syntyy, kun jäsen ilmoittaa tietonsa osallistuessaan toimintaan Ihmisoikeusliiton verkkosivuilla tai tapahtumissa tai kun tukija ryhtyy jäseneksi.

Tietojen luovutus ja salassapito

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin ylläpitäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU -alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja harkitusti kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät niitä annetun toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin sovitun palvelun tuottamiseen, kuten esimerkiksi uutissähköpostin lähettämiseen. Ihmisoikeusliitto huolehtii, että tietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Fyysiset henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Kirjallisesti saadut jäsenhakemukset tuhotaan sen jälkeen, kun ne on tallennettu sähköiseen rekisteriin.

Pääasiallisena sähköisenä rekisterinä toimii suomalainen FloMembers-jäsenrekisteri, joka on salasanasuojattu. Henkilökohtaisten käyttäjätunnusten, salasanojen ja käyttäjätasojen avulla rekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Verkkolahjoittaminen tapahtuu suojatun yhteyden kautta. Yhteyden suojaa PayTrail / Nets.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Henkilöllä on henkilötietolain §26:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen tietojen luovuttamista. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on vähemmän kuin 12 kuukautta.

Tukijalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Yhteystiedot poistetaan jäsensuhteen loppumisen jälkeen, mutta ne voidaan poistaa myös rekisteröidyn henkilön tai hänen edunvalvojansa pyynnöstä.

 

 

Rekisterinpitäjä

Ihmisoikeusliitto ry
Toinen linja 17
00530 Helsinki
puhelin: 09 4155 2500
e-mail: info@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Anna Ylä-Anttila
p. 0447420406
anna.yla-anttila@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisterin nimi

Ihmisoikeusliiton tukijarekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus Ihmisoikeusliiton lahjoittajatietojen ylläpito. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Ihmisoikeusliiton tekemästä ihmisoikeustyöstä mm. sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Tämän lisäksi rekisteriä käytetään tukijasuhteen hoitoon ja ylläpitoon, varainhankintaan, vapaaehtoistyön koordinointiin sekä organisaation toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tukijoilla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastamisen toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän vastaavaan henkilöön tai asiakaspalveluun.

Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Tukijarekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Syntymävuosi
Esimerkiksi kampanjaan liittyvä tai muu lain tarkoittama tunnistetieto
Tieto mahdollisesta Ihmisoikeusliiton luottamustoimesta
Tiedot mahdollisista markkinointikielloista

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja tukijatiedot saadaan tukijasuhteen syntyessä ja sen aikana tukijan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Tukijasuhde syntyy, kun tukija ilmoittaa tietonsa osallistuessaan toimintaan Ihmisoikeusliiton verkkosivuilla tai tapahtumissa tai kun tukija tekee lahjoituksen verkkosivuilla, tai kun tukija ryhtyy säännölliseksi lahjoittajaksi tai jäseneksi.

Tietojen luovutus ja salassapito

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin ylläpitäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU -alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja harkitusti kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät niitä annetun toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin sovitun palvelun tuottamiseen, kuten esimerkiksi uutissähköpostin lähettämiseen. Ihmisoikeusliitto huolehtii, että tietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Fyysiset henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Kirjallisesti saadut jäsenhakemukset tuhotaan sen jälkeen, kun ne on tallennettu sähköiseen rekisteriin.

Pääasiallisena sähköisenä rekisterinä toimii WordPress-tietokanta, toissijaisena FloMembers-jäsenrekisteri, jotka ovat salasanasuojattuja. Henkilökohtaisten käyttäjätunnusten, salasanojen ja käyttäjätasojen avulla rekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Verkkolahjoittaminen tapahtuu suojatun yhteyden kautta. Yhteyden suojaa PayTrail / Nets.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Henkilöllä on henkilötietolain §26:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen tietojen luovuttamista. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on vähemmän kuin 12 kuukautta.

Tukijalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Yhteystiedot poistetaan tukijasuhteen loppumisen jälkeen, mutta ne voidaan poistaa myös rekisteröidyn henkilön tai hänen edunvalvojansa pyynnöstä.

 

 

Rekisterinpitäjä

Ihmisoikeusliitto ry
Toinen linja 17
00530 Helsinki
puhelin: 09 4155 2500
e-mail: info@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Anna Ylä-Anttila
p. 0447420406
anna.yla-anttila@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisterin nimi

Ihmisoikeusliiton vapaaehtoisrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus Ihmisoikeusliiton vapaaehtoisten tietojen säilyttäminen. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Ihmisoikeusliiton tekemästä ihmisoikeustyöstä ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksista mm. sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Tämän lisäksi rekisteriä käytetään vapaaehtoistyön koordinointiin, varainhankintaan, sekä organisaation toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Vapaaehtoisilla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastamisen toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän vastaavaan henkilöön tai asiakaspalveluun.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Tukijarekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteystiedot saadaan vapaaehtoissuhteen syntyessä ja sen aikana vapaaehtoisen rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Vapaaehtoissuhde syntyy, kun vapaaehtoinen ilmoittaa tietonsa Ihmisoikeusliiton verkkosivuilla, tapahtumissa tai sähköpostitse.

Tietojen luovutus ja salassapito

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, eikä EU -alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Tiedot poistetaan vapaaehtoisen vaatimuksesta tai vapaaehtoissuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Fyysiset henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Pääasiallisena sähköisenä rekisterinä toimii FloMembers-jäsenrekisteri, joka on salasanasuojattu. Henkilökohtaisten käyttäjätunnusten, salasanojen ja käyttäjätasojen avulla rekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Henkilöllä on henkilötietolain §26:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen tietojen luovuttamista. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on vähemmän kuin 12 kuukautta.

Vapaaehtoisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Yhteystiedot poistetaan vapaaehtoissuhteen loppumisen jälkeen, mutta ne voidaan poistaa myös rekisteröidyn henkilön tai hänen edunvalvojansa pyynnöstä.

%d bloggers like this: