Hyppää sisältöön

Lausunto pakkoavioliittojen purkamisesta sekä avioliittoon pakottamisen kriminalisoinnista

Ihmisoikeusliitto kiittää eduskunnan lakivaliokuntaa mahdollisuudesta kertoa näkemyksensä pakkoavioliittojen purkamiseen sekä niiden kriminalisointiin liittyen. Tarkastelemme lausunnossamme hallituksen esitystä pakottamalla solmitun avioliiton purkamisesta (HE 172/2021 vp) , oikeusministeriön arviomuistiota avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta (OM Mietintöjä ja lausuntoja 2021:29) sekä lakialoitetta pakottamalla solmitun avioliiton purkamisesta ja avioliittoon pakottamisen kriminalisoimisesta (LA 39/2019) .

Ihmisoikeusliitto seuraa kokonaisvaltaisesti Suomen ihmisoikeustilannetta ja vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta. Yksi painopisteistämme on sukupuolittuneen väkivallan vastainen työ, ja siinä olemme keskittyneet niin kutsuttuun kunniaan liittyvään väkivaltaan, mukaan lukien pakkoavioliitot ja tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen (FGM).

Ihmisoikeusliiton näkemyksen mukaan

• Avioliittolakiin tulee kirjata kumoamisen lisäksi myös mahdollisuus mitätöintiin tai vähintäänkin muilla tehokkailla tavoilla varmistaa erilaisissa tilanteissa olevien uhrien oikeusturvan toteutuminen

• Tulee mahdollistaa, ettei pakkoavioliiton purkamisesta jää merkintää väestörekisteriin, mikäli uhri niin toivoo

• Avioliittoon pakottaminen tulee kriminalisoida omana rikosnimikkeenään, samoin siinä tarkoituksessa tapahtuva matkustamaan houkutteleminen. Edellä mainittujen yritys tulee kriminalisoida

• Kriminalisoinnin tulee kattaa myös liitot, jotka eivät ole Suomessa juridisesti päteviä

• Kriminalisoinnin tulee kattaa myös avioliitossa pysymiseen pakottaminen

• Avioliittoon pakottaminen tulee säätää yleisen syyttäjän alaiseksi rikokseksi ja sen vanhentumisajan tulee olla riittävän pitkä

• Pakkoavioliiton määritelmää tulee täsmentää ja näyttökynnyksen tulee olla matala

• Uhrien tuki, suojelu ja palveluihin pääsy tulee varmistaa

• Avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta koskeva rikoslain valmistelu ja pakkoavioliittojen purkamista koskeva avioliittolain valmistelu tulee sovittaa yhteen määritelmän, näytön ja uhrin kokonaistilanteen arvioinnin osalta

Lue Ihmisoikeusliiton lausunto kokonaisuudessaan täältä (pdf).

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus