Hyppää sisältöön

Järjestöt: STM:n lakiesitys perusoikeuksien vastainen – ulkomaalaisille alempi peruspäiväraha kuin suomalaisille

Suomalaiset järjestöt pitävät perusoikeuksien vastaisena sosiaali- ja terveysministeriön lakiesitystä, jolla työttömien maahanmuuttajien perusturvaa aiotaan laskea kymmenen prosenttia pienemmäksi kuin suomalaisilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmisteleman lakiesityksen mukaan työttömyysturvalakia ja kotoutumisen edistämisestä annettua lakia muutettaisiin väliaikaisesti siten, että oleskeluluvan Suomesta saaneille työttömille työnhakijoille myönnettäisiin jatkossa työmarkkinatuen sijaan kotoutumistukea. Kotoutumistuen suuruus olisi 90 prosenttia peruspäivärahan määrästä.

Tuen määrän laskemisella pyritään säästämään valtion menoja ja vähentämään turvapaikanhakijoiden halua tulla Suomeen. Lain on tarkoitus olla voimassa vuoden 2017 alusta vuoden 2020 loppuun.

Ministeriössä katsotaan, että lakiehdotus ei ole perustuslain vastainen, koska kaikkia oleskeluluvan saaneita kohdellaan samalla tavoin.

–  Esitys asettaa kansainvälistä suojelua saaneet ja muut ulkomaalaiset lain edessä eriarvoiseen asemaan suomalaisiin nähden, sanoo toiminnanjohtaja Annu Lehtinen Suomen Pakolaisavusta.

–  Perustuslain mukaan ihmiset ovat alkuperästään riippumatta yhdenvertaisia lain edessä. Tämän pitää myös jatkossa koskea kaikkia Suomessa oleskelevia, sanoo Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila.

Sosiaali- ja terveysministeriö perustelee maahanmuuttajille maksettavan tuen määrän pienentämistä sillä, että maahanmuuttajien yleiset valmiudet työllistyä ovat usein heikommat kuin muilla työnhakijoilla. Lakiluonnoksessa todetaan, että maahanmuuttajien puutteellisen suomen kielen taidon tai heikon koulutuksen ohella maahanmuuttajien työllistymisen esteenä ovat pitkälti rakenteelliset tekijät, kuten työnantajien asenteet ja työllistymistä edistävien sosiaalisten verkostojen puute.

– On kohtuutonta, että maahanmuuttajia rangaistaan työmarkkinoilla vallitsevasta syrjivästä asenneilmapiiristä ja verkostoitumisen vaikeudesta, sanoo toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen Suomen Setlementtiliitosta.

Ministeriö perustaa lakimuutoksen taustalla vaikuttavat säästötavoitteet oletukselle siitä, että myönteisten oleskelulupapäätösten määrän nousu lisää myös myönteiseen päätökseen johtavia perheenyhdistämishakemuksia.

–  Hallitus on juuri muuttanut lakia niin, että perheenyhdistämisestä on tullut pakolaisille käytännössä mahdotonta. On vaikea nähdä, mihin ministeriön arvio perustuu, kun hakemuksia ei nykykäytännöillä päästä edes jättämään. Heinäkuussa voimaan tullut toimeentulovaatimus tulee vaikeuttamaan perheenyhdistämistä entisestään, sanoo Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Järjestöt moittivat työttömyysturvan muutoksen valmisteluprosessia hyvän hallinnon vastaiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on jättänyt lakiluonnoksen lausuntopyynnöille aikaa vain hieman yli viikon. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan riittävä aika lausunnoille on kuudesta kahdeksaan viikkoa. Lausuntopyyntö on myös lähetetty vain hyvin rajatulle joukolle: neljälle ministeriölle ja Kelalle.

Lakiesitys on eduskunnan käsittelyssä budjetin lähetekeskustelun yhteydessä torstaina 29.9. Kannanotossa ovat mukana Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Setlementti ja Ihmisoikeusliitto.

Sosiaali- ja terveysministeriön lakiesitys on luettavissa ministeriön sivuilla.

Lisätiedot:

Reetta Helander, tiedottaja, reetta.helander@ihmisoikeusliitto.fi

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus