Hyppää sisältöön

Kuusi syytä, miksi pakkoavioliittolainsäädäntöä on muutettava

1. Ilmiö on olemassa

Avioliittoon pakottamista esiintyy eri muodoissa myös Suomessa. Tämä käy ilmi Ihmisoikeusliiton selvityksessä 2016 (pdf) ja Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin selvityksessä 2017 (pdf) sekä oikeusministeriön muistiosta 2019 (pdf). Ilmiö nousee säännöllisesti esiin myös aiheen parissa toimivien järjestöjen työssä. Pakkoavioliitto on moninainen ilmiö. Se saattaa näyttäytyä esimerkiksi niin, että Suomessa asuva alaikäinen tyttö pakotetaan avioliittoon hänelle aiemmin tuntemattoman, ulkomailla asuvan miehen kanssa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tytön vanhemman tai vanhempien alkuperäiseen kotimaahan suuntautuvalla lomamatkalla.

2. Ihmisoikeusloukkaus

Avioliittoon pakottaminen on määritelty ihmisoikeusloukkaukseksi useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa kuten YK:n naisten oikeuksien sopimuksessa ja Euroopan neuvoston yleissopimuksessa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta eli nk. Istanbulin sopimuksessa.

3. Sukupuolittunutta väkivaltaa

Avioliittoon pakottaminen on itsessään naisiin kohdistuvan väkivallan ja sukupuolittuneen väkivallan muoto. Sen lisäksi pakkoavioliitoissa esiintyy usein fyysistä, henkistä, seksuaalista tai taloudellista väkivaltaa. Avioliittoon pakottaminen kohdistuu pääosin tyttöihin ja naisiin, mutta myös poikiin ja miehiin.

4. Suomi ei toteuta kansainvälisiä velvoitteitaan

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (nk. Istanbulin sopimus) velvoittaa sopimusvaltioita kriminalisoimaan avioliittoon pakottamisen ja mahdollistamaan pakkoavioliiton purkamisen muuten kuin avioeron kautta. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 2015. Sopimusta valvova kansainvälinen GREVIO-komitea suositteli Suomelle vuonna 2019, että Suomi muuttaisi lainsäädäntöään vastaamaan sopimuksen velvoitteita. Tällä hetkellä Suomen valtio ei toteuta kansainvälisiä velvoitteitaan.

5. Nykyinen lainsäädäntö puutteellinen

Avioliittoon pakottamisesta voidaan rangaista Suomen rikoslaissa ihmiskauppana, törkeänä ihmiskauppana tai pakottamisena. Nykylainsäädäntö ei ole kuitenkaan riittävä uhrien oikeusturvan toteutumiseksi ja avioliittoon pakottamiseen syyllistyneiden saattamiseksi rikosvastuuseen.

I­hmiskauppaa koskeva lainsäädäntö ei kata kaikkia avioliittoon pakottamisen muotoja. Ihmiskauppalainsäädäntö soveltuu lähinnä sellaisiin tapauksiin, joissa avioliittoon pakottamiseen sisältyy myös ihmiskaupan elementtejä. Pakottaminen puolestaan on asianomistajarikos, jolloin on uhrin omalla vastuulla käynnistää rikosprosessi. Pakkoavioliiton uhrille tämä on usein mahdotonta, sillä hänen yhteydenpitoaan ulkomaailmaan saatetaan rajoittaa eikä hän useinkaan tunne suomalaista oikeusjärjestelmää.

Kynnys ilmoittaa poliisille tai muulle viranomaiselle pakkoavioliitosta voi olla korkea myös siksi, että pakkoavioliitosta tehdyt rikosilmoitukset johtavat harvoin tuomioon.

Myöskään nykyinen avioliittolaki ei huomioi lainkaan pakkoavioliittoja. Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei riitä turvaamaan pakkoavioliiton uhrien oikeuksia eikä saattamaan tekijää tai tekijöitä rikosvastuuseen. Avioliittoon pakottaminen on säädettävä rikoslaissa rangaistavaksi ja avioliittolaissa on mahdollistettava pakkoavioliiton purkaminen uhrin kannalta parhaalla ja turvallisimmalla tavalla.

6. Vahva viesti

Säätämällä avioliittoon pakottamisen rangaistavaksi ja mahdollistamalla pakkoavioliiton purkamisen muutenkin kuin avioerolla Suomen valtio viestii vahvasti, että se ei hyväksy avioliittoon pakottamista. Lisäksi nämä lainsäädännölliset muutokset antavat avioliittoon pakotetulle viestin siitä, että hän on rikoksen uhri.

Allekirjoita vetoomus!

Vetoa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssoniin, jotta hallitus ryhtyy kiireellisiin toimiin pakkoavioliiton uhrien oikeusturvan parantamiseksi.

Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson,

Vetoan, että ryhdytte kiireellisiin toimiin pakkoavioliiton uhrien oikeusturvan parantamiseksi.

  • Avioliittoon pakottaminen on kiireellisesti säädettävä rangaistavaksi rikoslaissa.
  • Avioliittoon pakottamisen rangaistavuus tulee ulottaa myös sellaisiin avioliittoihin, jotka eivät ole Suomessa päteviä.
  • Avioliittolakiin tulee kirjata mahdollisuus pakkoavioliiton kumoamiseen ja mitätöimiseen.
Kenttiä ei löytynyt.

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus