Hyppää sisältöön

Järjestöt vaativat ihmisoikeuksien huomioimista translain uudistamisessa

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen,

Lämmin kiitos asettamanne translakityöryhmän työn uudelleenkäynnistämisestä ja työn ripeästä aikataulusta. Translakiesityksen vieminen hallitukseen ja eduskuntaan hyvissä ajoin tällä vaalikaudella on turvattava.

Työryhmän käsittelyssä on parhaillaan lakiesitysluonnos, joka on lähdössä lausuntokierrokselle. Toivomme Teiltä mahdollisimman kunnianhimoista esitystä, jossa poistetaan kaikki ihmisoikeuksia loukkaavat ehdot sukupuolen vahvistamiselta, mukaan lukien vaatimus lääketieteellisestä selvityksestä, tietyssä sukupuoliroolissa elämisestä ja täysi-ikäisyydestä. Näiden muutosten rajaaminen lakiesityksen ulkopuolelle olisi ristiriidassa Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan ja Suomen saamien, translakia koskevien suositusten kanssa. Lisäksi lääketieteellinen selvitys kuluttaa tarpeettomasti terveydenhuollon resursseja.

Joka tapauksessa näyttää ilmeiseltä, että translakiin jää merkittäviä ihmisoikeusongelmia työryhmän työn jälkeenkin. Tämä käy ilmi jo siitä, miten myöskään lakiesitysluonnoksen perusteluissa ei käsitellä keskeisiä transihmisten ihmisoikeuksiin liittyviä näkökohtia. Kaikki ihmisoikeuselementit onkin syytä ottaa esityksen perusteluihin mukaan, jotta Suomi osoittaa tunnustavansa kansainvälisen kehityksen transihmisten ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja noudattavansa itse niitä periaatteita, joita se kansainvälisesti ajaa. Tarkoitamme esimerkiksi juridisen sukupuolen vahvistamisen, lääketieteellisen selvityksen ja tietyn sukupuoliroolin mukaisesti elämistä koskevan vaatimuksen kriittistä tarkastelua.

Luonnoksessa on esitetty naimattomuusvaatimuksen poistamiselle kaksi mallia, A ja B. Järjestöjen näkemyksen mukaan vaihtoehto A on kosmeettinen muutos, joka ei toteuta Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun ja muiden ihmisoikeuselinten suosituksia. Toivomme, että hallitus esittää eduskunnalle yksiselitteisesti kaikkien siviilisäätyyn liittyvien rajoitusten poistamista.

Toivomme Teidän varmistavan, että jatkotyölle sukupuolen vahvistamisen menettelyiden kehittämiseksi ja transihmisten ihmisoikeuksien edistämiseksi on olemassa selvä suunnitelma, johon eduskunta sitoutetaan. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sisällyttämällä hallituksen esitykseen toteamus, että uudistetun translain toimivuus ihmisoikeusnäkökulmasta arvioidaan kahden vuoden kuluttua. Myös Hollannin hiljattain toteutetun lakiuudistuksen arvioinnille asetettiin aikaraja.

Kunnioittavasti,

Frank Johansson, toiminnanjohtaja, Amnesty International Suomen osasto
Antti Karanki, puheenjohtaja, Trasek ry, translakityöryhmän jäsen
Päivi Mattila, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto
Aija Salo, pääsihteeri, Seta ry, translakityöryhmän jäsen

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus