Hyppää sisältöön

Jokaisella on oikeus riittävään toimeentuloon: Allekirjoita vetoomus!

Hallituksen suunnittelemat leikkaukset vaarantavat oikeuden riittävään toimeentuloon. Vaikutukset kohdistuisivat yhteiskunnan köyhimpiin ihmisiin kuten pienituloisiin lapsiperheisiin.

Sosiaaliturva ja riittävä toimeentulo ovat jokaiselle kuuluvia ihmisoikeuksia. Näiden ihmisoikeuksien turvaamiseen Suomi on sitoutunut ihmisoikeussopimuksissa ja perustuslaissa.

Leikkaukset eivät saa heikentää jo ennestään heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia.

Riittävän toimeentulon takaaminen ei ole arvovalinta vaan ihmisoikeus, joka kuuluu kaikille. Vaadi hallitusta turvaamaan jokaiselle riittävä toimeentulo.

Hyvä sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen ja valtiovarainministeri Riikka Purra,

Vaadin, että hallitus

  • takaa jokaiselle oikeuden toimeentuloon, joka turvaa ihmisarvoisen elämän
  • huolehtii, etteivät sosiaaliturvan heikennykset kohdistu yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.

Vetoomus on suljettu. Vetoomuksen allekirjoitti 18060 ihmistä ja se luovutettiin 25.10.2023. Kiitos kaikille allekirjoittaneille!

Mitä tarkoittaa oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään toimeentuloon?

Valtiolla on oikeudellinen velvoite turvata oikeus sosiaaliturvaan ja välttämättömään toimeentuloon ilman syrjintää. Nämä oikeudet on turvattu YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa ja Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa sekä Suomen perustuslaissa.

Oikeus sosiaaliturvaan tarkoittaa suojelua tiettyjen elämäntilanteiden, kuten työttömyyden, äitiyden, sairauden, vammaisuuden tai vanhuuden aiheuttamalta toimeentulon menetykseltä. Lisäksi oikeus välttämättömään toimeentuloon turvaa ihmisen selviytymisen ja tyydyttävän elintason myös muissa tilanteissa, kun tuloja ei ole.

Suomi on saanut moitteita sosiaaliturvan alhaisesta tasosta

Ihmisoikeussopimusten toimeenpanoa valvovat elimet ovat toistuvasti moittineet Suomea sosiaaliturvaetuuksien liian alhaisesta tasosta.

Viimeisimpänä helmikuussa 2023 Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea antoi ratkaisun, jonka mukaan perusturvaetuuksien taso ei Suomessa ole Euroopan sosiaalisen peruskirjan edellyttämällä tasolla. Kesäkuussa 2023 YK:n lapsen oikeuksien komitea puolestaan kehotti Suomea välttämään sosiaaliturvan leikkauksia, jotka vaikuttavat köyhyysriskissä oleviin lapsiin.

Hallitusohjelmaan kirjatut heikennykset vaarantavat oikeuden riittävään toimeentuloon

Suomen on nostettava sosiaaliturvaetuuksien tasoa erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden osalta. Tästä huolimatta hallitus kaavailee indeksijäädytyksiä, asumistuen heikennyksiä, lapsikorotusten poistoja ja muita leikkauksia, jotka heikentäisivät etuuksien ostovoimaa ja vaikuttaisivat erityisesti vähävaraisimpiin kotitalouksiin.

Useiden heikennysten kohdistuminen samoihin kotitalouksiin syventäisi niiden jo valmiiksi heikkoa toimeentuloa merkittävästi. Samanaikaisesti lääkkeiden hintojen ja terveydenhuollon asiakasmaksujen nousu lisäisi pienituloisten talouksien menoja entisestään.

Toimeentulotuki on tarkoitettu turvaamaan ihmisen selviytyminen silloin, kun mitään muita tuloja ei ole. Nyt hallitus kaavailee toimeentulotuen epäämistä tai alentamista ilman palvelutarpeen arviointia.

Ihmisoikeusvelvoitteet määrittävät leikkauspolitiikan reunaehdot

Huono taloustilanne tai valtion velkaantuminen eivät heikennä ihmisoikeussopimusten sitovuutta. Leikkauksia saa tehdä, mutta ihmisoikeusvelvoitteet määrittävät leikkauspolitiikan reunaehdot: mistä ja miten voidaan leikata. Kaikkein tärkeintä on varmistaa, etteivät leikkaukset heikennä suhteettomasti niiden ihmisten oikeuksia, jotka ovat jo ennestään heikoimmassa asemassa.

Kullekin ihmisoikeudelle on määritelty vähimmäistaso, josta ei voi tinkiä edes talouskriisissä. Ihmisarvoisen elämän perusedellytykset turvaava toimeentulo on taattava kaikille, kaikissa tilanteissa.

Painetta päättäjiin!

Ihmisoikeuksien suojaaminen ei voi riippua yksittäisen hallituksen tahtotilasta. Ihmisoikeuksien ydinalueet ovat voimassa aina ja kaikissa olosuhteissa – se on niiden perimmäinen idea.

Vaaditaan yhdessä hallitukselta ihmisoikeusvelvoitteiden kunnioittamista ja riittävän toimeentulon takaamista jokaiselle.

Allekirjoita vetoomus. Jokaisella on oikeus riittävään toimeentuloon!

Miten toimitamme nimet vastaanottajille?

Toimitamme vetoomuksen vastaanottajille ainoastaan etu- ja sukunimesi. Emme koskaan luovuta vastaanottajille yhteystietojasi. Emme toimita nimiä sähköisesti vaan erikseen tulostettuna.

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus