Hyppää sisältöön

Ihmisoikeusliiton strategia 2022-2025

Ihmisoikeusliitto keskittyy ihmisoikeuksien kokonaisvaltaiseen edistämiseen Suomessa. Yleisenä ihmisoikeusjärjestönä seuraamme ihmisoikeustilannetta, vaikutamme ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta ja tuomme päivänvaloon ihmisoikeusongelmia Suomessa.

Strategia ohjaa Ihmisoikeusliiton toimintaa vuosina 2022–25.

Visio

Suomi, jossa kaikkien ihmisten perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Ihmisoikeusliiton tehtävä

Tehtävämme on seurata, miten Suomen valtio noudattaa kansainvälisiä ihmisoikeussitoumuksiaan, vaatia viranomaisia turvaamaan kaikkien ihmisten perus- ja ihmisoikeudet ja lisätä tietoisuutta ihmisoikeuksista.

Arvot

1. Luotettavuus ja avoimuus

Perustelemme näkemyksemme ja kannanottomme. Pohjaamme asiantuntijatyömme huolelliseen analyysiin, tutkittuun tietoon sekä ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ryhmien kuunteluun. Toiminta on avointa ja ihmisoikeuksista kiinnostuneiden on helppo tulla siihen mukaan.

2. Rohkeus ja tinkimättömyys

Ajamme ihmisoikeuksien toteutumista tinkimättömästi ja rohkeasti. Peräänkuulutamme ihmisoikeuksien kunnioitusta kaikilta viranhaltijoilta, puolueilta ja Suomen kultakin hallitukselta. Nostamme yhteiskunnalliseen keskusteluun uusia ihmisoikeuskysymyksiä ja tuomme ihmisoikeusnäkökulmaa aiheisiin, joista se on puuttunut. Toimimme pitkäjänteisesti myös sellaisissa kysymyksissä, jotka jäävät helposti katveeseen.

3. Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys

Huomioimme yhdenvertaisuuden kaikessa työssämme ja kehitämme sitä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että edistämme rekrytoinneissa monimuotoisuutta, kehitämme viestinnän saavutettavuutta, tapahtumamme järjestetään esteettömissä tiloissa ja niissä on viittomakielen tulkkaus.

Näin edistämme ihmisoikeuksia

 • Vaikutamme viranomaisiin ja poliittisiin päätöksentekijöihin.
 • Koulutamme ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta keskeisiä ryhmiä ja tahoja.
 • Lisäämme tietoisuutta ihmisoikeuksista muun muassa viestinnän ja kampanjoiden sekä erilaisten keskustelujen avulla.
 • Tarjoamme jäsenille ja vapaaehtoisille mahdollisuuden osallistua ihmisoikeustyöhön.
 • Tuemme ihmisoikeuspuolustajia.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ihmisoikeustyön toimintaympäristössä on viime vuosina tapahtunut muutoksia maailmanlaajuisesti. Useat valtiot ovat pyrkineet rapauttamaan monenkeskistä, kansainvälisiin sopimuksiin pohjautuvaa järjestelmää. Naisten oikeuksien, seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien vastainen liikehdintä on kasvanut.

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon seuraukset syventävät ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia kriisejä ja uhkaavat ihmisoikeuksien toteutumista.

Useassa maassa viranomaiset ovat rajoittaneet kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia. Erityisesti ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuva vaino ja häirintä on lisääntynyt. Samaan aikaan kun ihmisoikeuksia on kyseenalaistettu, ihmiset ovat nousseet puolustamaan niitä.

Ihmisoikeustyömme tavoitteet ja teemat 2022-2025

Oikeusvaltio ja oikeuksiin pääsy vahvistuvat

 • Yhdenvertaisuus toteutuu ja syrjintä loppuu
 • Valtio turvaa taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet
 • Alkuperäiskansa saamelaisten oikeudet toteutuvat
 • Sukupuolittunut väkivalta vähenee ja uhrien oikeudet toteutuvat

Tietoisuus ihmisoikeuksista kasvaa

 • Viranomaisten ihmisoikeusosaaminen vahvistuu
 • Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet tunnistetaan ihmisoikeuksiksi
 • Urheilun toimijoiden ihmisoikeusosaaminen vahvistuu

Järjestömme vahvistuu

 • Hyvinvoiva henkilöstö on avainasemassa
 • Ihmisoikeusliiton jäsenet ja vapaaehtoiset ovat mukana ihmisoikeusliikkeessä
 • Näkyvä ja ammattimainen viestintä tukee työtämme
 • Vastuullinen ja tehokas taloushallinto ja varainhankinta mahdollistavat pitkäjänteisen työn

Tutustu kokonaisuudessaan: Ihmisoikeusliiton strategia 2022-2025 (pdf)

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus