Hyppää sisältöön

Tyttöjen sukuelinten silpomisen kaikki muodot on kriminalisoitava

Ihmisoikeusliitto osallistui oikeusministeriön työryhmään, jonka tehtävänä oli eduskunnan lakivaliokunnan toimeksiannon mukaisesti selkeyttää tyttöjen sukuelinten silpomista koskevaa lainsäädäntöä. Oikeusministeriö julkaisi työryhmän mietinnön tällä viikolla. Mietinnössä ei ehdoteta muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön, jonka mukaan tyttöjen sukuelinten silpomisesta voidaan rangaista pahoinpitelyrikoksena. Jätimme mietintöön eriävän mielipiteen.

Tyttöjen sukuelinten silpominen tarkoittaa kaikkia ilman lääketieteellistä syytä tehtäviä toimenpiteitä, joissa ulkoisia sukuelimiä vahingoitetaan. Ilmiön taustalla on monia syitä. Tyttöjen sukuelinten silpominen on määritelty naisiin kohdistuvan väkivallan muodoksi ja ihmisoikeusloukkaukseksi muun muassa Euroopan neuvoston niin kutsutussa Istanbulin sopimuksessa. Toimenpide aiheuttaa lukuisia, jopa elinikäisiä, fyysisiä ja psyykkisiä terveyshaittoja.

Tyttöjen sukuelinten silpomisen kaikki muodot tulee yksiselitteisesti kieltää laissa

Olemme pettyneitä, että työryhmä ei päätynyt esittämään täsmällistä ja tarkkarajaista tyttöjen sukuelinten silpomisen kriminalisointia. Nykyisen lainsäädännön soveltuvuus fyysisesti vähäisempiin silpomisen muotoihin on epäselvä, koska oikeuskäytäntöä ei Suomessa ole yhtä tapausta lukuun ottamatta.

Kriminalisointi omana rikosnimikkeenään olisi selkeyttänyt oikeustilaa erityisesti fyysisesti vähäisempiä haittoja aiheuttavien silpomisen muotojen osalta. Sen vuoksi valmistelimme mietintöön oman säännösehdotuksemme, jolla säädettäisiin törkeään pahoinpitelyyn rinnastuen rangaistavaksi kaikki silpomisperinteen harjoittamiseksi tyttöjen sukuelimiin tehtävät toimenpiteet.

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat Suomea

Vaikka lainsäädäntöprosessi ei tällä hallituskaudella etene, kansainvälinen paine tyttöjen sukuelinten silpomisen nimenomaiseksi kriminalisoimiseksi kasvaa. Euroopan neuvoston Istanbulin sopimusta valvova GREVIO-komitea suositteli Suomea vuonna 2019 vahvistamaan silpomista koskevaa sääntelyä ja YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta (CEDAW) valvova komitea suositteli lokakuussa 2022, että Suomi kriminalisoisi tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen.

Suomen on raportoitava helmikuussa 2023 myös YK:n lapsen oikeuksien komitealle, mihin lainsäädäntötoimiin Suomi on ryhtynyt silpomisen kriminalisoimiseksi. Lisäksi Euroopan komissiolta on tulossa suositus silpomisen kriminalisoimiseksi osana naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta tekeillä olevaa direktiiviä.

Lainsäädännön rooli tyttöjen sukuelinten silpomisen torjumisessa on tärkeä, mutta on selvää, ettei laki yksin voi lopettaa silpomista. Sen rinnalla tulee muun muassa vaikuttaa asenteisiin, tehostaa puuttumista ja vahvistaa kansallisia rakenteita osana muuta naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa.

Lain on kuitenkin oltava vahva ja selkeä. Tyttöjen sukuelinten silpomisen kriminalisointi tulee kirjata toimenpiteeksi seuraavaan hallitusohjelmaan. Silpomisriskissä olevia tyttöjä ei saa oikeusvaltion sääntelyssä unohtaa.

Duin Ghazi, sukupuolistuneen väkivallan vastaisen työn päällikkö, Ihmisoikeusliitto
Johanna Latvala, sukupuolistuneen väkivallan vastaisen työn asiantuntija, Ihmisoikeusliitto

******************************

Vetoa tyttöjen suojelun puolesta!

Keräämme allekirjoituksia vetoomukseen, jossa vaaditaan tyttöjen suojelun tehostamista sukuelinten silpomiselta. Yksi vaatimus on tyttöjen sukuelinten silpomisen kaikkien muotojen kriminalisointi. Allekirjoita vetoomus!

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus