Hyppää sisältöön

Laaja tutkimus: LHBT-ihmiset kohtaavat yhä syrjintää kaikkialla EU:ssa

Lesbot, homot, biseksuaalit ja transihmiset (LHBT-ihmiset) kohtaavat syrjintää kaikkialla Euroopassa. Suomessa ongelmana ovat kielteiset asenteet, paljastuu tänään julkaistussa EU:n perusoikeusviraston tutkimuksessa. Syrjintää esiintyy niin lääkärissä, poliisissa, koulussa kuin kadulla käsi kädessä kävellessä.

Perusoikeusviraston tutkimus Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people on laajin aiheesta koskaan EU-maissa tehty viranomaistutkimus. Sitä varten haastateltiin 19 EU-maassa yli tuhatta valtionhallinnossa, terveyspalveluissa, opetussektorilla tai lainvalvonnassa toimivaa ammattilaista vuonna 2013. Suomessa Ihmisoikeusliitto haastatteli tutkimukseen 50 eri viranomaistahojen edustajaa.

Kielteiset ja vähättelevät asenteet ovat syynä syrjintään

Tutkimuksen mukaan Suomessa kielteinen asenneilmapiiri sekä yksittäisten poliitikkojen ja poliittisten puolueiden näkemykset vaikeuttavat LHBT-ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumista. Monet tutkimukseen haastatelluista ammattilaisista uskoivat, että merkittävä osa LHBT-ihmisiin kohdistuvista viharikoksista ja koulukiusaamisesta ei koskaan tule viranomaisten tietoon, koska niiden uhrit eivät halua ilmaista julkisesti seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identiteettiään. Viranomaisiin ei välttämättä luoteta. Luottamusta heikentävät joidenkin viranomaisten kielteiset ja ongelmia vähättelevät asenteet.

Puutteita viranomaisten toiminnassa – myös Suomessa

Suomessa ymmärrys seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta vaihtelee alueellisesti, ja tietoa ja palveluita voi olla heikosti saatavilla pienillä paikkakunnilla, selviää tutkimuksesta. Esimerkiksi poliisin asenteet voivat olla syrjivämpiä pienillä paikkakunnilla homo- tai transfobisten rikoksen kohteeksi joutuneita kohtaan. Tutkimuksen mukaan merkittävä osa Suomessa haastatelluista poliiseista ei halunnut koulutusta homo- tai transfobisista viharikoksista.

Lähes kaikissa tutkimukseen osallistuneissa maissa viranomaiset pitivät budjettileikkauksia ja resurssipulaa esteenä yhdenvertaiselle kohtelulle. Tällä hetkellä Suomessa ei ole kansallista LHBT-politiikkaa tai -toimintaohjelmaa, vaikka tarvetta toimenpiteille on. Poliisi ja muut lainvalvontaviranomaiset eivät aina tunnista homo- tai transfobista rikollisuutta, kouluissa ei ole riittävästi oppisisältöjä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta, eivätkä terveysalan ammattilaiset saa riittävästi koulutusta seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvistä erityiskysymyksistä. Niin kauan kuin näihin ongelmiin ei puututa, eivät LHBT-ihmiset ole yhdenvertaisessa asemassa viranomaisten kanssa asioidessaan.

Media ja kansalaisjärjestöt uudistavat asenteita

Tärkeässä roolissa positiivisten asenteiden edistämisessä ovat media, poliittiset johtajat ja muut julkisuuden henkilöt, jotka avoimesti tukevat yhdenvertaisuutta ja LHBT-ihmisten oikeuksia. Lisäksi julkisesti seksuaalista suuntautumistaan ja sukupuoli-identiteettiään ilmaisevat toimivat arvokkaina roolimalleina ja tekevät näiden ryhmien tarpeita näkyviksi yhteiskunnassa. Suomi nousee tutkimuksessa esimerkiksi EU-maasta, jossa järjestöjen vaikutus LHBT-ihmisten oikeuksien toteutumiseen on merkittävä.

Perusoikeusvirasto suosittaa: Lisää näkyvyyttä LHBT-ihmisille

EU:n perusoikeusviraston mukaan tilanteen parantamiseksi EU-maiden pitää:

  • tukea näkyvyyttä yhteiskunnassa esimerkiksi Pride-tapahtumien kautta.
  • tarjota systemaattista koulutusta LHBT-ihmisten erityistarpeista viranomaisille ja varmistaa riittävät resurssit.
  • kiinnittää erityistä huomiota LHBT-oppilaiden kiusaamiseen, viharikoksiin sekä transihmisten asiantuntevaan ja kunnioittavaan kohteluun terveyspalveluissa.

Lisätietoja:

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus