Hyppää sisältöön

Avoin kirje Antti Rinteelle ihmisoikeuksista

Hyvä Antti Rinne,

Onnittelut vaalimenestyksestä. Olet nyt tärkeän tehtävän edessä valmistellessasi tulevia hallitusneuvotteluja ja hallituksen ohjelmaa. Haluamme tällä kirjeellä kannustaa Sinua ottamaan ihmisoikeudet hallitusohjelman yhdeksi lähtökohdaksi. Oikeusvaltiota ja ihmisoikeusjärjestelmää kyseenalaistetaan ympäri maailmaa, eikä Suomi ole irrallinen eurooppalaisista ja maailmanlaajuisista kehityskuluista. Maailma tarvitsee kiireellisesti valtioita ja johtajia, jotka puolustavat ihmisoikeuksia. Odotamme, että näytät esimerkkiä. Entä millaisen viestin haluat lähettää ihmisille, joiden ihmisoikeudet eivät täällä Suomessa nyt toteudu?

Ihmisoikeuksien edistämisessä otettu takapakkia

Ihmisoikeudet ovat Suomessa viime vuosikymmeninä vähä vähältä edistyneet ja tulleet osaksi päätöksentekoa. Viime hallituskaudella Suomi otti kuitenkin ihmisoikeuksien edistämisessä askelia taaksepäin.

Sosiaalietuuksien leikkaukset ja indeksijäädytykset heikensivät köyhimpien ihmisten taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista.

Myös alkuperäiskansa saamelaisten oikeuksia kyseenalaistettiin, kun hallitus jätti muun muassa Tenon kalastussopimuksen neuvotteluissa ja Jäämeren radan suunnittelussa saamelaiskäräjälain edellyttämän neuvotteluvelvoitteen huomioimatta.

Samaan aikaan kun inhimillinen katastrofi Välimerellä syveni ja tuhannet ihmiset hukkuivat, eduskunta heikensi Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja vaikeutti perheenyhdistämistä.

Myös tietyt demokratiaan liittyvät toimintatavan muutokset herättivät huolta. Lausuntoaika useisiin lakiesityksiin oli ongelmallisen lyhyt, eikä joihinkin ihmisoikeuksien kannalta oleellisiin lakiesityksiin, kuten kokoontumislain muutokseen, pyydetty lainkaan lausuntoja kansalaisyhteiskunnalta.

Edellisen eduskuntakauden aikana otettiin joitain positiivisiakin askelia ihmisoikeuksien vahvistamiseksi. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus astui Suomessa vihdoin voimaan vuonna 2016. Vaikka sen toimeenpanossa on vielä valtavasti tehtävää, se vaikuttaa vääjäämättä vähitellen myönteisesti oikeuskäytännöissä ja päätöksissä – ja vammaisten ihmisten elämässä.

Kansalaisaloitteiden kautta eduskuntaan edenneet tasa-arvoinen avioliitto sekä äitiyslaki vahvistivat merkittävästi seksuaalivähemmistöjen sekä naisparien lasten oikeuksia. Näitä hienoja askelia vasten se, että hallitus jätti poliittisten kompromissien takia kokonaan edistämättä ihmisoikeuksia loukkaavan translain uudistamista, oli ala-arvoista.

Hallituksen tehtävä on palauttaa Suomen suunta

Hyvä Antti Rinne, tulevalle hallitukselle jää paljon tehtävää, mutta te ette ole tehtävänne kanssa yksin. YK:n ja Euroopan neuvoston Suomea koskevista raporteista löytyvät keskeiset suositukset siitä, mitä Suomen pitää tehdä, jotta se täyttäisi kansainväliset oikeudelliset velvoitteensa. Näiden lisäksi on oleellista, että laki- ja ohjelmahankkeiden alkuvaiheessa arvioidaan huolellisesti perus- ja ihmisoikeusvaikutukset, yhdessä lapsi- ja sukupuolivaikutusten kanssa. Sama pohdinta on syytä systemaattisesti ulottaa valtion budjettiin, joka näyttää konkreettisesti sen, miten vahvasti hallitus sitoutuu ihmisoikeuksiin. Tuleva hallitus tarvitsee ohjenuorakseen myös vahvan uuden kansallisen perus- ja ihmisoikeuksien toimintaohjelman. Akuutit ihmisoikeuskysymykset, kuten koko yhteiskunnan läpäisevä rakenteellinen rasismi tai lapsen oikeuksien puutteellinen toteutuminen, tarvitsevat erillisiä toimenpideohjelmia.

On Suomelle häpeällistä, ettei sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä toimeentuloon liittyviä ihmisoikeuksia ole otettu riittävän tosissaan. Vanhusten hoivan karkeat laiminlyönnit kertovat perus- ja ihmisoikeusnäkökulman unohtumisesta. Kun tuleva hallitus jatkaa sote-uudistuksen edistämistä, on yhdenvertaisuuden ja perustuslain oltava aidosti lähtökohtana. Varmistathan myös, että hallitusohjelmaan kirjataan perusturvan tason nostaminen kattamaan välttämättömät elinkustannukset.

Aiempien hallitusten sivuuttamia asioita on pöydälläsi muitakin. Muutamia mainitaksemme, kansainvälisen työjärjestön alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan sopimuksen ILO 169 on ihmisoikeussopimus, joka Suomen pitää vihdoin saattaa voimaan. Otathan vastuun siitä, että translaki uudistetaan kiireellisesti ihmisoikeuksiin perustuen, ja turvapaikanhakijoiden oikeuksiin tehdyt heikennykset korjataan.

Ihmisoikeuksien ymmärrystä tarvitaan kiireesti

Hyvä Antti Rinne, nyt kun vähemmistöjen avoin syrjintä, rasismi, naisvihamielisyys ja vihapuhe jylläävät Euroopassa ja muualla maailmassa, ymmärrystä ihmisoikeuksista pitää kiireellisesti vahvistaa. Ihmisoikeuskoulutusta tarvitsevat työnsä tueksi niin poliisit, opettajat kuin sosiaali- ja terveysalan työntekijät. Ehkä myös kansanedustajien pitäisi saada tehtävänsä alussa koulutusta ihmisoikeusjärjestelmästä ja sen suhteesta perustuslakiin?

Haluamme nostaa esiin toiveita herättävän asian, josta harva aikuinen tietää. Yksi merkittävimpiä ihmisoikeusuudistuksia tapahtuu tällä hetkellä Suomen peruskouluissa. Vuodesta 2016 lähtien peruskoulujen opetussuunnitelmat ovat sisältäneet aiempaa vahvemmin ihmisoikeudet. Jatkossa lapset ja nuoret tietävät entistä paremmin, mitä ihmisoikeudet ovat ja miten niitä puolustetaan, myös täällä Suomessa. Siten he ovat paremmin valmistautuneita kohtaamaan myös ne ajat, jolloin ihmisoikeuksia yritetään horjuttaa. 

Päätämme kirjeen kysymykseen: onko ihmisoikeuksia vakaasti puolustavien toimijoiden ja ihmisten muuri tänään tarpeeksi vahva? Ei riitä, että kansalaisyhteiskunta pitää ihmisoikeuksien puolta, vaan valtapuolueiden täytyy olla vankkumattomia niin puheissaan kuin käytännön politiikkatoimissaan. Toivotamme Sinulle rohkeutta tähän tehtävään.

Tervehtien,

Reetta Toivanen
Ihmisoikeusliiton puheenjohtaja

Kaari Mattila
Ihmisoikeusliiton pääsihteeri

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus