Tyttöjen ympärileikkauksen ennaltaehkäisy Suomessa

Tyttöjen ympärileikkaus on väkivaltainen perinne, joka loukkaa lukuisia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja Suomen rikoslakia. Ihmisoikeusliiton KokoNainen-hanke on toiminut vuodesta 2002 tyttöjen ympärileikkausten ennaltaehkäisemiseksi, ympärileikattujen naisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja asenteiden muuttamiseksi Suomessa.

Ihmisoikeusliitto tekee tyttöjen ympärileikkausten vastaista työtä

Ihmisoikeusliiton verkostotapaamisessa keväällä 2015 keskusteltiin ihmisoikeuskysymyksistä ja maahanmuuttajien kohtaamista haasteista.

Tavoitteena pysyvä muutos

Sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työmme päämääränä on, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden seksuaali- ja lisääntymisoikeudet sekä itsemääräämisoikeus toteutuvat. Edellä mainittuihin oikeuksiin kuuluu ruumiillinen koskemattomuus. Ympärileikkausten vastainen työmme tähtääkin siihen, ettei Suomessa asuvia tyttöjä ympärileikata Suomessa eikä ulkomailla ja että ympärileikattujen tyttöjen ja naisten hyvinvointi lisääntyy.

Ihmisoikeusliitto on Suomen ainoa pitkäjänteistä tyttöjen ympärileikkauksen vastaista asennemuutostyötä tekevä taho. Toimintamme on ihmisoikeuslähtöistä ja perustuu eri kulttuurien kunnioittamiselle. Väkivaltaa ei kuitenkaan voi hyväksyä minkään kulttuurin tai perinteen varjolla.

Pääasiallinen toimintamuotomme on ruohonjuuritason ennaltaehkäisevä työ, eli pysyvää asennemuutosta edistävät keskustelut niiden maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa, joiden kulttuureissa tyttöjä ympärileikataan. Keskusteluja käydään sekä henkilökohtaisesti että ryhmissä. Toimintamme on laajentumassa somalialaisten, etiopialaisten, eritrealaisten ja sudanilaisten parista myös muihin maahanmuuttajaryhmiin.

Työskentelemme myös sen eteen, että jo ympärileikattujen tyttöjen ja naisten hyvinvointi lisääntyy Suomessa.

Yhteistyöllä tuloksiin

Maahanmuuttajilla itsellään ja heidän järjestöillään on ratkaiseva rooli asenteiden muuttamisessa. Asennemuutos edellyttää kuitenkin oikeaa tietoa ympärileikkauksen terveyshaitoista ja ihmisoikeusnäkökulmista sekä rohkeita roolimalleja ihmisistä, jotka ovat alkaneet vastustaa ympärileikkauksia. Niitä me tarjoamme.

Ruohonjuuritason työmme seurauksena asenteet Suomen maahanmuuttajayhteisöissä ovatkin muuttuneet.  Suurin osa esimerkiksi Suomessa asuvista somalialaisista — niin naisista kuin miehistäkin — vastustaa nykyään perinnettä.

Tieto myös kulkee yli rajojen. Suomessa tekemämme ennaltaehkäisevä työ vaikuttaa maamme ulkopuolellakin. Olemme nähneet, että Suomessa asuvat maahanmuuttajat onnistuvat ehkäisemään tyttöjen ympärileikkauksia myös synnyinmaissaan jakamalla tietoa perinteen haitallisuudesta. Ihmisoikeusliitto liittyi vuonna 2017 osaksi euroopanlaajuista End FGM European Network -asiantuntijaverkostoa.

Asenteissa tapahtuneet merkittävät muutokset eivät välttämättä ole pysyviä ilman jatkuvaa työtä. Siksi työtä tyttöjen ympärileikkauksien ennaltaehkäisemiseksi on erityisen tärkeää jatkaa juuri nyt.

Vuonna 2017 yhtenä painopistealueena työssämme on turvapaikanhakijoiden parissa tehtävä asennemuutostyö ja ympärileikattujen naisten hyvinvointi eri puolilla Suomea.

Koulutamme ja vaikutamme

Olemme kouluttaneet vuosien varrella monien eri alojen ammattilaisia ja opiskelijoita, jotta he tietäisivät, mistä ympärileikkauksessa on kyse ja kuinka se otetaan asiakkaan kanssa hienovaraisesti puheeksi. Neuvomme esimerkiksi poliiseja ja sosiaaliviranomaisia ympärileikkauksiin liittyen.

Teemme myös yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, jotta lainsäädäntö ja viranomaistoimet huomioisivat tyttöjen ympärileikkauksen vakavana tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan muotona. Olimme mukana työstämässä vuonna 2012 valtakunnallista tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelmaa.

Toimintaohjelman myötä sosiaali- ja terveydenhuollossa, päivähoidossa, kouluissa ja lastensuojelussa työskentelevien henkilöiden kouluttaminen tyttöjen ympärileikkauksesta tulee olla valtion ja kuntien vastuulla. Näin ei kuitenkaan vielä tapahdu. Vaikutammekin siihen, että valtio ottaisi vastuun ympärileikkausten ennaltaehkäisemisestä sekä sen läpikäyneiden tukemisesta.

Vuonna 2016 Ihmisoikeusliiton kunniaan liittyvän väkivallan ja tyttöjen ympärileikkausten vastainen työ yhdistyivät uudeksi KokoNainen-hankkeeksi.

Mitä tyttöjen ympärileikkaus tarkoittaa?

Tyttöjen ympärileikkaus on hyvin vanha perinne, joka on juurtunut erityisesti tiettyihin yhteisöihin Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Ympärileikkausta esiintyy monissa etnisissä ja uskonnollisissa yhteisöissä ja sitä perustellaan esimerkiksi kulttuurisilla, sosiaalisilla, taloudellisilla tai uskonnollisilla syillä.

Tyttöjen ympärileikkauksesta käytetään erilaisia nimityksiä. Kansainvälisesti siihen viitataan usein termillä FGM (female genital mutilation) eli tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen. Käytössä on myös termi FGC (female genital cutting) eli tyttöjen ja naisten sukuelinten leikkaaminen, sekä edellisten yhdistelmä FGM/C.

Ihmisoikeusliitossa puhumme sekä tyttöjen silpomisesta että tyttöjen ympärileikkauksesta (female circumcision). Maahanmuuttajayhteisöjen parissa toimiessamme neutraalimpi tyttöjen ympärileikkaus kunnioittaa perinteen läpikäyneitä ja on osoittautunut toimivaksi vaihtoehdoksi. Vaikuttamistyössä käyttämämme tyttöjen silpominen viittaa kuitenkin selvemmin toimenpiteen raakuuteen.

Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksella tarkoitetaan kaikkia kulttuurisista tai muista ei-hoidollisista syistä tehtäviä toimenpiteitä, joihin liittyy naisten ulkoisten sukuelinten osittainen tai täydellinen poistaminen tai niiden vahingoittaminen jollain muulla tavalla.

Unicefin arvion mukaan maailmassa on noin 200 miljoonaa ympärileikattua tyttöä ja naista, vaikka nykyään yhä harvempi tyttö ympärileikataan. Kansainvälisen muuttoliikkeen myötä ympärileikattuja ja ympärileikkausuhan alaisia tyttöjä ja naisia asuu nykyään ympäri maailmaa.

Mikään uskonto ei vaadi tyttöjen ympärileikkausta, vaikka sitä joskus perustellaan uskonnon nimissä.
Perinnettä harjoittavat eri uskonnolliset ryhmät niin muslimit kuin kristitytkin.

WHO luokittelee ympärileikkaukset neljään pääryhmään. Tyttöjen ympärileikkausikä ja tapa vaihtelevat eri yhteisöissä.

Tyttöjen ympärileikkauksesta ei ole mitään hyötyä terveydelle. Sen sijaan siitä on monia, jopa elinikäisiä, haittoja, joista välittömiä ovat muun muassa kipu, shokki, verenvuoto, tulehdukset ja jopa kuolema. Pitkäaikaisia haittoja ovat esimerkiksi jatkuvat tulehdukset, virtsaamisongelmat, tuskalliset yhdynnät, vaaralliset synnytykset, lapsettomuus ja henkinen kärsimys.

Tyttöjen ympärileikkaus on naisten ja tyttöjen syrjinnän muoto sekä räikeä ihmisoikeusloukkaus, eikä sitä tule hyväksyä missään olosuhteissa.

Uusi julkaisu: Kysymyksiä ja vastauksia tyttöjen sukuelinten silpomisesta

Uudessa julkaisussamme vastataan yleisimpiin kysymyksiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisesta. Tietopaketti on tarkoitettu erityisesti ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat sukuelinten silpomisen kokeneita tai tyttöjä, joita silpominen voi uhata. Tiivis julkaisu antaa faktatietoa myös kaikille muille asiasta kiinnostuneille.

Lataa julkaisu: Kysymyksiä ja vastauksia tyttöjen sukuelinten silpomisesta (pdf)

Lue lisää tyttöjen ympärileikkauksesta

Asiantuntijoiden kirjoituksia:

Kansainvälinen Foko-konferenssi:

Ihmisoikeusliitto järjesti tyttöjen sukuelinten silpomisen (FGM) vastaisen kansainvälisen konferenssin ja yhteispohjoismaisen asiantuntijaseminaarin 13.-14.10.2016 Helsingissä.

Tapahtumaan osallistui pari sataa tutkijaa, ammattilaista, viranomaista, järjestötoimijaa sekä maahanmuuttajataustaisia naisia ja miehiä, joita silpomisperinne koskee.

Lisätietoa konferenssista englanniksi täältä.

Julkaisuja

Aiheesta muualla

 

Preventing female circumcision in Finland

Female circumcision is a violent tradition that violates numerous international agreements on human rights as well as Finnish criminal law. The KokoNainen project of the Finnish League for Human Rights has, since 2002, worked for preventing female circumcision, as well as for raising consciousness and changing attitudes towards it in Finland.

Our work against gendered violence aims at achieving sexual and reproductive rights as well as the right to self-determination of persons who have arrived as immigrants in Finland.  Physical integrity is part of these rights. Thus the goal of our work against female circumcision is that girls who live in Finland are not circumcised in Finland or abroad. In 2017 we joined the End FGM European Network.

The Finnish League for Human Rights is the only organisation in Finland doing long-term work on modifying attitudes towards female circumcision. Our actions stem from the principles of humans rights and are grounded on respecting different cultures. However, violence can never be accepted under any claims of culture or traditions.

Read more on our English site.

The Finnish League for Human Rights organized an international conference on the work against FGM in October 2016. Read more about the Foko Conference.

Ihmisoikeusliitto on jo 15 vuotta tehnyt tyttöjen ympärileikkauksen vastaista työtä. Tule mukaan!

 

Liity tästä jäseneksi!

.