Tyttöjen sukuelinten silpominen tai ympärileikkaus on hyvin vanha perinne, joka on juurtunut erityisesti tiettyihin yhteisöihin Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Tyttöjen sukuelinten silpomista esiintyy monissa etnisissä ja uskonnollisissa yhteisöissä ja sitä perustellaan esimerkiksi kulttuurisilla, sosiaalisilla, taloudellisilla tai uskonnollisilla syillä.

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisella tarkoitetaan kaikkia kulttuurisista tai muista ei-hoidollisista syistä tehtäviä toimenpiteitä, joihin liittyy naisten ulkoisten sukuelinten osittainen tai täydellinen poistaminen tai niiden vahingoittaminen jollain muulla tavalla.

Unicefin arvion mukaan maailmassa on noin 200 miljoonaa ympärileikattua tyttöä ja naista, vaikka nykyään yhä harvempi tyttö ympärileikataan. Kansainvälisen muuttoliikkeen myötä ympärileikattuja ja ympärileikkausuhan alaisia tyttöjä ja naisia asuu nykyään ympäri maailmaa.

Mikään uskonto ei vaadi tyttöjen ympärileikkausta, vaikka sitä joskus perustellaan uskonnon nimissä. Perinnettä harjoittavat eri uskonnolliset ryhmät niin muslimit kuin kristitytkin.

Ihmisoikeusliiton KokoNainen-hanke tekee tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä

Ihmisoikeusliiton asiantuntija Solomie Teshomen johdolla käytiin keskustelua ihmisoikeuskysymyksistä amharankielellä.

Ihmisoikeusliiton KokoNainen-toiminta on tehnyt työtä jo vuodesta 2002 lähtien tyttöjen sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisemiseksi, ympärileikattujen naisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja asenteiden muuttamiseksi Suomessa. Pääasiallinen toimintamuotomme on ruohonjuuritason ennaltaehkäisevä työ, lisäksi selvitämme ja levitämme tietoa tyttöjen sukuelinten silpomisesta. Ihmisoikeusliitto on Suomen ainoa pitkäjänteistä tyttöjen ympärileikkauksen vastaista asennemuutostyötä tekevä taho.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on vaarallista ja ihmisoikeuksien vastaista

Tyttöjen ympärileikkauksesta ei ole mitään hyötyä terveydelle. Sen sijaan siitä on monia, jopa elinikäisiä, haittoja, joista välittömiä ovat muun muassa kipu, shokki, verenvuoto, tulehdukset ja jopa kuolema. Pitkäaikaisia haittoja ovat esimerkiksi jatkuvat tulehdukset, virtsaamisongelmat, tuskalliset yhdynnät, vaaralliset synnytykset, lapsettomuus ja henkinen kärsimys.

WHO luokittelee ympärileikkaukset neljään pääryhmään. Tyttöjen ympärileikkausikä ja tapa vaihtelevat eri yhteisöissä.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on naisten ja tyttöjen syrjinnän muoto sekä vakava ihmisoikeusloukkaus, eikä sitä tule hyväksyä missään olosuhteissa.

Ympärileikkaus, silpominen vai FGM

Tyttöjen ympärileikkauksesta käytetään erilaisia nimityksiä. Kansainvälisesti siihen viitataan usein termillä FGM (female genital mutilation) eli tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen. Käytössä on myös termi FGC (female genital cutting) eli tyttöjen ja naisten sukuelinten leikkaaminen, sekä edellisten yhdistelmä FGM/C.

Ihmisoikeusliitossa puhumme sekä tyttöjen silpomisesta että tyttöjen ympärileikkauksesta (female circumcision). Maahanmuuttajayhteisöjen parissa toimiessamme neutraalimpi tyttöjen ympärileikkaus kunnioittaa perinteen läpikäyneitä ja on osoittautunut toimivaksi vaihtoehdoksi. Vaikuttamistyössä käyttämämme tyttöjen silpominen viittaa kuitenkin selvemmin toimenpiteen vakavuuteen.

Tietopaketti: Kysymyksiä ja vastauksia tyttöjen sukuelinten silpomisesta

Ihmisoikeusliiton julkaisussa vastataan yleisimpiin kysymyksiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisesta. Tietopaketti on tarkoitettu erityisesti ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat sukuelinten silpomisen kokeneita tai tyttöjä, joita silpominen voi uhata. Tiivis julkaisu antaa faktatietoa myös kaikille muille kiinnostuneille.

Lataa julkaisu: Kysymyksiä ja vastauksia tyttöjen sukuelinten silpomisesta (pdf)

Lue lisää:

Ihmisoikeusliitto on jo 17 vuotta tehnyt tyttöjen silpomisen vastaista työtä Suomessa. Tue tärkeää työtämme!

Tee lahjoitus!