Ihmisoikeusliitto on vuonna 1979 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleinen ihmisoikeusjärjestö. Olemme ainoa yleinen ihmisoikeusjärjestö, joka seuraa kokonaisvaltaisesti Suomen ihmisoikeustilannetta. Tehtävämme on edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Arvomme perustuvat kaikkien ihmisten kunnioittamiseen, yhdenvertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Toimintamme lähtökohtana ovat YK:n ihmisoikeusjulistus ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä Suomen perustuslain turvaamat perusoikeudet.

Kaikkien ihmisoikeudet eivät toteudu Suomessa. Ennaltaehkäisemme ihmisoikeusloukkauksia vaikuttamalla viranomaisiin, tekemällä tutkimuksia, tiedottamalla ihmisoikeuksista ja kouluttamalla esimerkiksi poliiseja, opettajia ja opiskelijoita.

Tutustu sääntöihimme, toimintasuunnitelmaamme tai toimintakertomukseemme.

Olemme asiantuntijajärjestö. Teemme jatkuvasti tutkimusta perusoikeus- ja ihmisoikeuskysymyksistä. Tutkimme esimerkiksi rikosten uhrien oikeuksien toteutumista ja ulkomaalaisten työriistoa Suomessa.

Vaikuttamistyötä teemme muun muassa syrjinnän uhrien oikeusturvan parantamiseksi ja yritysten vastuullisuuden lisäämiseksi.

Ihmisoikeusliitto on kansainvälisen ihmisoikeusjärjestö FIDH:n jäsenjärjestö Suomessa. Kansainvälisten kumppaniemme kanssa edistämme mm. ihmisoikeuspuolustajien suojelua

Ennaltaehkäisemme haitallisia perinteitä ja niihin liittyviä ihmisoikeusloukkauksia yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Lisäksi työskentelemme romanijärjestöjen kanssa romanien syrjinnän lopettamiseksi.

KokoNainen-hanke ennaltaehkäisee Suomessa asuvien tyttöjen ympärileikkauksia. Tavoitteena on ryhmäkeskusteluissa muuttaa asenteita ja lisätä tietoutta siitä, että tyttöjen ympärileikkaaminen on ihmisoikeusloukkaus ja rikkoo lakia.

 Kitke!-hanke ennaltaehkäisee kunniaan liittyvää väkivaltaa, jossa uhkaamalla tai pakottamalla rajoitetaan yksilön vapautta yhteisön perinteisiin vedoten. Neuvova puhelin neuvoo viranomaisia ja asiakkaita kunniaan liittyvissä konflikteissa.

 Yhteisö voimavaraksi -hanke ennaltaehkäisee Suomen romanien syrjintää ja kouluttaa romaneja heille kuuluvista oikeuksista. Neuvova puhelin neuvoo ja ohjaa romaneja syrjintäkysymyksissä.

Koordinoimme järjestöyhteistyössä ammattikasvattajille suunnattua Ihmisoikeudet.net -sivustoa, joka tarjoaa laajat perustiedot ihmisoikeuksiin liittyvistä käsitteistä ja niiden historiasta sekä kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista. Lisäksi sivustolla on tarjolla monipuolista oppimateriaalia.

Ihmisoikeusliitto on edustettuna useissa työryhmissä, esimerkiksi

 • Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa
 • Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnassa
 • Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa
 • Vammaisten ihmisoikeuskeskuksen neuvottelukunnassa
 • Vähemmistöasiain neuvottelukunnassa
 • Maahanmuuttoviraston neuvottelukunnassa
 • Syrjinnän seurantaryhmässä ja
 • Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoa seuraavassa kansalaisjärjestötyöryhmässä.

Ihmisoikeusliitto vaikuttaa monessa järjestössä. Liitto on

 • Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön (KIOS) perustajajärjestö
 • Pakolaisneuvonnan jäsenjärjestö
 • Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (KEPA) jäsen
 • Suomen One World portaaliyhdistyksen jäsen
 • Féderation Internation de Droit des l’Hommes (FIDH) -järjestön jäsen ja
 • The European Association for the Defense of Human Rights (AEDH) -järjestön jäsen.
Tänne rahoituksesta
Tänne johtokunta (kahtena palstana)
historiaaaa