Lausunnot

Ihmisoikeusliiton puheenvuoro: Perus- ja ihmisoikeusohjelman valmistelu

Perus- ja ihmisoikeusohjelman valmistelu: Lue Ihmisoikeusliiton pääsihteerin Kaari Mattilan puheenvuoro. Arvoisa ministeri, arvoisat kuulijat,  Viimeisen 70 vuoden aikana ihmisoikeudet ovat valloittaneet maailmaa. YK:n jäsenvaltiot ovat sopineet kattavasta ihmisoikeusjärjestelmästä. Ihmisoikeuksien ydin on yksinkertainen: ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, kaikkina aikoina ja kaikkialla. Suomi Lue lisää

Avainsanat:

Lausunto: Turvapaikanhakijoiden oikeusturva

Ihmisoikeusliitto lausui oikeusministeriössä valmisteilla olevasta hallituksen esityksestä ulkomaalaislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Esitysluonnoksesta puuttuu arviointi vaikutuksista, joita esitetyillä muutoksilla olisi turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan (oikeusavun rajaaminen ja valitusajan lyhentäminen). Esitys tässä muodossaan vaarantaisi merkittävällä tavalla turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Lausunto (15.1.2016): Ihmisoikeusliiton_lausunto_OM_turvapaikanhakijoiden_oikeusturva_1501.

Avainsanat:

Lausunto avioliittolaista lakiasiainvaliokunnalle: Transihmisten oikeudet

Avioliittolain muutos on tärkeä ja tervetullut uudistus, joka parantaa samaa sukupuolta olevien parien asemaa sekä lisää yhdenvertaisuutta. Keskitymme lausunnossamme transihmisten oikeuksien edistämiseen eli hallituksen esitykseen sisältyvään muutosehdotukseen transseksuaalin henkilön sukupuolen vahvistamisesta (nk. translaki). On tärkeää, että nk. translaki uudistetaan siten, Lue lisää

Avainsanat: