Kuukausittainen arkisto: October 2018

Många sår är fortfarande öppna – Historiska orättvisor mot teckenspråksgrupper är obehandlade och detta återspeglar sig på dagens situation

GÄSTBLOGGARE: Upptakten till det teckenspråkiga samfundet i Finland gavs under 1800-talets senare hälft som kan beskrivas som ett slags glansperiod: i dövskolorna användes både teckenspråk och det skrivna språket parallellt och i dem fungerade döva personer som lärare. Många föreningar Lue lisää

Avainsanat: