Kuukausittainen arkisto: June 2016

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot säilytettävä

Järjestöt vetoavat: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot säilytettävä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot (SELI) on päätetty lakkauttaa osana laitoksen säästötoimenpiteitä. Lakkauttamisen seurauksena alan palvelurakenteiden kehittäminen ja tarvittava tutkimus työn pohjaksi ovat vaarassa pysähtyä Suomessa. Järjestöt Lue lisää

Avainsanat:

Kunniaan liittyvää väkivaltaa esiintyy myös Suomessa – viranomaisten osaamisessa parantamista

Kunniaan liittyvä väkivalta on Suomessa olemassa oleva ilmiö, johon viranomaisten tulee kyetä puuttumaan. Ihmisoikeusliiton tänään julkaistava selvitys kertoo nk. kunniaan liittyvän väkivallan muodoista ja erityispiirteistä sekä antaa suosituksia eri viranomaisille. Esimerkiksi avioliittoon pakottaminen tulisi Ihmisoikeusliiton mielestä kriminalisoida Suomessa.

Miten tunnistaa ja puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan?

Miten tunnistaa kunniaan liittyvä väkivalta? Kunniaan liittyvän väkivallan ilmenemismuotoja on useita ja ne ovat vakavuudeltaan eriasteisia. Yleisimmin kunniaan liittyvä väkivalta on henkilön elämänpiirin tai käyttäytymisen rajoittamista ja tiukkaa valvomista. Kunniaan liittyvään väkivaltaan saattaa viitata esimerkiksi se, että nainen ei käy Lue lisää

Avainsanat: