Kuukausittainen arkisto: December 2015

Itsemääräämisoikeuslakia tarvitaan selkeyttämään potilaan oikeusturvaa

BLOGIVIERAS: Perustuslain mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Kenenkään vapautta ei saa riistää mielivaltaisesti ilman laissa säädettyä perustetta. Perustuslaissa turvataan lisäksi jokaiselle oikeus terveydenhuoltoon. Terveydenhuoltopalveluissa kaikkia on kohdeltava ihmisarvoa kunnioittaen ja yksityisyyttä loukkaamatta. Potilaan itsemääräämisoikeus edellyttää, että potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä Lue lisää

Avainsanat: