Kuukausittainen arkisto: November 2015

Lausunto avioliittolaista lakiasiainvaliokunnalle: Transihmisten oikeudet

Avioliittolain muutos on tärkeä ja tervetullut uudistus, joka parantaa samaa sukupuolta olevien parien asemaa sekä lisää yhdenvertaisuutta. Keskitymme lausunnossamme transihmisten oikeuksien edistämiseen eli hallituksen esitykseen sisältyvään muutosehdotukseen transseksuaalin henkilön sukupuolen vahvistamisesta (nk. translaki). On tärkeää, että nk. translaki uudistetaan siten, Lue lisää

Avainsanat:

Naisparien lasten turvallinen kasvu suojattava äitiyslailla

Äitiyslaki starttaa 28.11.2015. Tasa-arvoinen avioliittolaki ei korjaa sateenkaariperheiden lasten heikkoa asemaa. Hallituksen viime kuussa esittämissä liitelakiesityksissä on lapsen mentävä aukko. Naisparin lapsen juridinen asema jää edelleen haavoittuvaksi lapsen syntyessä perheeseen. Vasta jälkikäteen tilanne voidaan korjata perheen sisäisellä adoptiolla. Tarvitaan äitiyslaki. Lue lisää

Avainsanat:

Tiedustelupalveluiden puutteellinen valvonta riski perusoikeuksille

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tänään julkaistun raportin mukaan EU-maiden tiedustelupalvelujen toiminnassa, sen laajuudessa sekä tiedustelupalvelua koskevassa lainsäädännössä on huomattavia eroja. Kansallisilla tiedustelupalveluilla on demokraattisissa yhteiskunnissa tärkeä rooli kansalaisten suojelemisessa turvallisuusuhilta, mutta niiden harjoittaman valvonnan tehokas kontrolli on tarpeen mahdollisen väärinkäytön Lue lisää

Avainsanat:

Ihmisoikeudet ja verkkovalvonta – tuoreessa raportissa tärkeitä linjauksia myös Suomelle

BLOGIVIERAS: Euroopan unionin perusoikeusvirasto julkaisi tänään laajan raportin eurooppalaisen tiedustelulainsäädännön tilasta ja suhteesta perus- ja ihmisoikeuksiin. Edward Snowdenin paljastusten vanavedessä ja Euroopan parlamentin toimeksiannosta laadittu raportti perustuu kaikista EU:n jäsenvaltiosta saatuun selvitykseen tiedustelupalveluja koskevan lainsäädännön sisällöstä, tiedustelupalvelujen valvonnasta sekä yksityisillä Lue lisää

Avainsanat:

Mihin puolueet sitoutuivat rasismin vastaisen peruskirjan myötä?

BLOGI: Eilen kaikki eduskuntapuolueet allekirjoittivat Euroopan poliittisten puolueiden rasismin vastaisen peruskirjan. Hienoa! Mutta tietävätköhän kaikki kansanedustajat ja puolueiden toimijat, mihin ovat sitoutuneet? Tilaisuuden tärkeimpänä viestinä jäi mieleen se, että jokainen puolue sanoi yksiselitteisesti vastustavansa rasismia sen kaikissa muodoissa. Rasismi ei ole Lue lisää

Avainsanat: