Kuukausittainen arkisto: May 2015

Kuka kuulee lasta?

Sosiaali- ja oikeusalojen ammattilaiset pitävät lasten kuulemisen ongelmina erikoistumisen puutetta, oikeusprosessien pitkittymistä sekä riittämätöntä ohjeistusta. Ihmisoikeusliiton ja EU:n perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan lapsen oikeus tulla kuulluksi häntä koskevissa asioisssa ei toteudu riittävästi. Oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa oikeusprosesseissa on ihmisoikeus. Liian Lue lisää

Terveisiä tulevalle hallitukselle

Olemme viime viikkojen aikana lähettäneet sosiaalisen median välityksellä sekä postitse terveisiä hallitusneuvottelijoille. Alla näet vielä kaikki terveisemme. Niissä näkyy huoli siitä, etteivät kaikkien ihmisten oikeudet toteudu Suomessa. Osa räikeistä loukkauksista, kuten transihmisten sterilointipakko, koskee pientä ihmisryhmää. Toisaalta tulevalla hallituskaudella päätetään Lue lisää

Leikkausten ihmisoikeusvaikutukset mietittävä ennen päätöksiä

Suomen ratifioimat ihmisoikeussopimukset velvoittavat valtiota turvaamaan taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet. Näistä sopimuksista on pidettävä kiinni leikkauksista huolimatta. Ihmisoikeusliitto muistuttaa hallitusohjelmaa valmisteleville puolueille, että perustuslaki turvaa oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. ”Nyt suunnitellut leikkaukset eivät saa vaarantaa ihmisoikeuksien Lue lisää

Tervetuloa Ihmisoikeusliiton kevätseminaariin!

“Riittävä toimeentulo ihmisoikeutena – taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet talouskurin aikana” 19.5.2015 kello 16:00-18.00, Simonkatu 8 A, 6. Krs Terveyspalvelut, riittävä toimeentulo ja oikeus asumiseen ovat ihmisoikeuksia. Suomen velvollisuus on turvata nämä oikeudet kaikille. Mutta toteutuvatko ne? Seminaarissa keskitytään erityisesti perusturvaan Lue lisää

FRA: Lapsen oikeus tulla kuulluksi ei toteudu riittävästi

TIEDOTE: Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) kymmenessä Euroopan maassa toteuttama tutkimus osoittaa, että lasten oikeus tulla kuulluksi heitä koskevissa oikeusprosesseissa toteutuu vaihtelevasti. Suomessa haasteena ovat erityisesti oikeusprosessien pitkittyminen sekä puutteelliset henkilöresurssit. Tutkimuksesta käy ilmi, että lasten osallistumisessa sovellettavat käytännöt vaihtelevat huomattavasti Lue lisää